Site: Desktop versie

NDP-fractie uit misnoegen in protestbrief aan DNA-voorzitter

13/08/2020 00:00 - Wilfred Leeuwin  
NDP, die Marinus Bee nog geen maand geleden prees, heeft ernstige moeite met de manier waarop hij de DNA-vergaderingen leidt.

klik voor meer  meer...

NDP, die Marinus Bee nog geen maand geleden prees, heeft ernstige moeite met de manier waarop hij de DNA-vergaderingen leidt. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO - De fractie van de NDP heeft woensdag in een protestbrief aan assembleevoorzitter Marinus Bee haar misnoegen uitgesproken over de gang van zaken tijdens vergaderingen in het parlement. De fractie zegt zaken te hebben geconstateerd die in strijd zijn met het reglement van orde en de gebruikelijke procedures en conventies in De Nationale Assemblee (DNA). Haar leden voelen zich zeer beperkt om hun werk te doen, staat in de brief ondertekend door fractieleider Rabin Parmessar. 

Toen de Ware Tijd DNA-voorzitter Marinus Bee woensdag in de vooravond sprak had hij nog geen brief van de NDP-fractie gezien. "En ik was tot half vijf op kantoor. Maar ook al zou ik de brief hebben gezien zou ik geen reactie geven omdat ik niet in de media wens te communiceren met de fracties in het parlement. Wanneer de NDP-fractie de voorzitter incorrect gedrag verwijt dan verwacht ik dat zij het voorbeeld geeft." De voorzitter zegt dat wanneer de brief eerst in de media circuleert vermoeden van kwader trouw bestaat. "We hadden ook een huishoudelijke vergadering en de NDP-fractie heeft niets gezegd."

Bij twee vergaderingen vorige week heeft Bee zich laten ontvallen dat dit een nieuw parlement is met een nieuwe leiding en dat er schoonheidsfoutjes zullen worden gemaakt. Tijdens de vergaderingen had onder anderen NDP-fractielid Melvin Bouva, in het vorige parlement ondervoorzitter, erop gewezen dat zaken niet volgens het Ordereglement verlopen. Bee zei hierop dat de politicus niet moet denken dat de nieuwe leiding bij hem in de leer is. Opmerkingen van de voorzitter tegen leden van de NDP-fractie na hun spreekbeurt met verwijtende verwijzingen naar de NDP-regeerperiode worden "een voorzitter onwaardig en beledigend" genoemd.

In de protestbrief wordt Bee erop gewezen dat het reglement van orde regels heeft over de procedure tijdens een openbare vergadering, de wijze van besluitvorming en het vastleggen van besluiten. Volgens het schrijven heeft de NDP-fractie altijd, ongeacht welke regering aan de macht was, het Ordereglement nauwgezet nageleefd. De voorzitter wordt gevraagd om zoals gebruikelijk is en indien nodig met de fractieleiders regulier en tijdig overleg te plegen over de inrichting van het parlementaire werk.

De fractie vraagt ook nog extra aandacht voor de naleving van de Covid-19-protocollen tijdens de openbare vergaderingen. Ze stelt dat zaken die zijn besproken in een fractieoverleg, in het openbaar worden geschonden en afspraken over de tijdsindeling worden niet nageleefd. Erop wordt gewezen dat bij het behandelen van wetten waar er voorafgaand een openbare commissie- vergadering is geweest, een spreektijdregeling voor de fracties geldt van minimaal vijf minuten per fractielid die naar eigen inzicht mag worden besteed. Bij wetten waar er geen openbare commissievergadering is geweest, zouden er geen spreektijd- beperking mogen zijn, tenzij die in een huishoudelijke vergadering is afgesproken.

De NDP-fractie protesteert tegen de manier waarop onder meer de behandeling van het in staat van beschuldiging stellen van ex-minister Gillmore Hoefdraad heeft plaatsgevonden. "Deze werkwijze met name het uitsluiten van de commissie is geheel in strijd met het Ordereglement." Ze stelt dat de objectiviteit van Bee ernstig in gedrang is. Zijn handelen om staande de vergadering in de kwestie-Hoefdraad zelf te bepalen dat elke fractie slechts twee minuten spreektijd krijgt, wordt hem kwalijk genomen. Zelfs de leden van de commissie zijn uitgesloten van deelname aan de beraadslagingen. Bee wordt verweten VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien onterecht extra spreektijd te hebben gegeven.

klik voor meer Vandaag