Site: Desktop versie

'De tijd is nu rijp'

28/11/2020 00:00 - Amanda Palis  
DOE-voorzitter Steven Alfaisi (l) en Steven Reyme van A20 verzegelen hun intentie tot samenwerken met een boks.

klik voor meer  meer...

DOE-voorzitter Steven Alfaisi (l) en Steven Reyme van A20 verzegelen hun intentie tot samenwerken met een boks. Foto: Irvin Ngariman

PARAMARIBO - Politieke onvolwassenheid is de reden dat pas nu, zes maanden na de verkiezingen, er samenwerking komt zegt Alternatief 2020-voorzitter Steven Reyme. Zijn partij heeft vrijdag met de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) een intentieverklaring ondertekend. 

Reyme: "We moeten eerlijk zijn. Vóór de verkiezingen waren er heel wat ego's. Niemand was ready om samen te werken. We hebben geprobeerd met andere partijen te praten. Soms moet je de realiteit eerst onder ogen zien om tot inzicht te komen dat je het alleen niet kan." Hij verwijst daarmee naar kritiek uit de samenleving dat de twee partijen betere resultaten zouden hebben behaald als zij vóór de stembusgang de samenwerking waren aangegaan. A20 noch DOE heeft parlementszetels behaald.

DOE-voorzitter Steven Alfaisi geeft toe dat er in de samenleving was geroepen om samenwerking en wil er alles aan doen dat het samengaan een succes wordt. "We zien dat samenwerkingen tussen partijen vaker vlak na de verkiezingen kapot gaan, omdat er andere inzichten zijn, andere belangen spelen. Daarom hebben wij de afweging gemaakt om toen nog niet samen te werken."

Hij benadrukt dat de twee partijen hun identiteit nog behouden en wijst erop dat het om een intentieverklaring gaat. Er zijn dus nog geen definitieve afspraken gemaakt. "De samenwerking is verdeeld in drie fasen. We bevinden ons nu in de eerste, waar wij elkaar beter zullen leren kennen en wederzijds vertrouwen willen opbouwen. In deze fase worden enkele thema's bestudeerd en ideeën uitgewisseld."

In de vervolgfase zullen er volgens hem concrete stappen worden gemaakt om dingen samen te doen. "In de laatste fase, wanneer het vertrouwen is gevestigd, beslissen we of we naar de verkiezingen van 2025 toe definitief zullen samenwerken. In de tussentijd weten we niet hoe dat traject zal verlopen. Doen we het samen of gaan we apart of op basis van afspraken de verkiezingen in. We zouden ook kunnen beslissen om samen te smelten."

Reyme onderstreept dat vertrouwen opbouwen erg belangrijk is en op lange termijn vruchten zal afwerpen. "Ons doel is: Suriname eerst! We hebben gehoor gegeven aan wat het volk heeft gevraagd en willen ons politiek dienstbaar opstellen." Hij wijst op de noodzaak dat na 45 jaar onafhankelijkheid er "eindelijk" verandering komt. Ook Alfaisi zegt dat het nu anders moet en dat daarom de twee progressieve partijen de krachten zullen bundelen. "We moeten ons er bewust van zijn dat mensen geen geloof meer hebben in de politiek. Wij hopen daarin grote verandering te brengen."

klik voor meer Vandaag