Site: Desktop versie

COMMENTAAR: D van ‘democratisch’?

16/10/2021 12:00  
COMMENTAAR: D van ‘democratisch’?

EN TOEN WAS er een nieuwe voorzitter van de NPD aangekondigd, althans een kandidaat. Als we de woorden van huidig voorzitter Bouterse mogen geloven, kan Ashwin Adhin rekenen op zijn zegen om de partij te gaan leiden. Wel houdt de partij een slag om de arm: er moeten nog verkiezingen gehouden worden. 

Er is al langer sprake van een wens voor een nieuwe wind binnen de NDP. Maar de verschillen van mening in de partij zijn levensgroot. Bouterse heeft op menige bijeenkomst de NDP'ers opgeroepen om de gelederen te sluiten. Dat er onderling grote meningsverschillen zijn vindt Bouterse geen goede zaak voor de partij. Toch kwam het een beetje als  donderslag bij heldere hemel dat hij kennelijk eindelijk heeft besloten een stap terug te willen doen en ook dat hij bereid is officieel de baton over te dragen.

De manier waarop dat verkondigd werd doet echter twijfelen of de D van NDP daadwerkelijk staat voor 'democratisch' en ook intern geldt voor de partij. Meestal is het binnen democratische partijen zo dat er verkiezingen worden aangekondigd. Verschillende belangstellenden mogen dan een kandidatenlijst indienen. De partij gaat na of de kandidaten op de lijst voldoen aan de criteria en dan wordt er een verkiezing gehouden. Gangbaar is ook dat links en rechts concessies worden gedaan om te komen tot een consensuslijst en wordt de voorzitter bij 'acclamatie' (zonder stemming) gekozen. Nog niet eens in dat traject verkeert de NDP. Er zijn wel gesprekken gevoerd met afdelingen in de districten maar het proces van verkiezing van een partijvoorzitter is nog niet ingezet.

Bouterse is een strateeg. Hem kennende is het voorbarig noemen van de naam van Adhin vast geen slip van de tong. Wellicht bedoeld als duidelijk signaal aan allen die andere plannen hebben of andere personen graag als voorzitter zien. Of is het strategisch alvast een alternatief voorhouden indien de woorden van president Chandrikapersad Santokhi werkelijk worden en er eerder dan gepland verkiezingen komen?

Geen van deze twee strategieën is ondenkbaar. Toch is het van belang en in het belang van de NDP dat er een democratisch proces gevolgd wordt. Een aanwijzing in plaats van een verkiezing kan zorgen voor nog meer onderlinge verwijdering en problemen in de partij. Een nieuwe partijvoorzitter zal mogelijk ook zorgen voor politieke aardverschuivingen. Zij die Bouterse als sta-in-de-weg ervaren hebben dan geen reden meer om de partij (langer) de rug toe te keren. Maar zij die aangebleven zijn omdat ze boutist zijn, hebben dan juist geen reden meer om te blijven. Hoe het ook zij, het worden spannende tijden om de grootste partij in de oppositie een nieuwe stap te zien maken. De D voor 'democratisch' moeten de leiders binnen de NDP ook uitdragen.

klik voor meer Vandaag