Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • ‘Ongezonde situaties moet je opruimen’

‘Ongezonde situaties moet je opruimen’

09/12/2015 18:00

‘Ongezonde situaties moet je opruimen’

 

INTERVIEW - Georkestreerde verkiezingen, onduidelijke reglementen, gerommel met stichtingen en geldoverboekingen, peperdure verhuurprijzen voor de eigen accommodatie en bedrijven (leden) die totaal niet weten waar ze aan toe zijn. Kortom: De Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) heeft geen best imago en bovendien geen enkele vrouw in het bestuur. Karin Refos wil daarin persoonlijk verandering brengen. “De KKF moet af van haar slechte imago.”

Tekst Alan Tijseling - Beeld Irvin Ngariman

TIJDENS EEN REIS naar Indonesië, die werd georganiseerd door de KKF, viel het Karin Refos een paar jaar geleden op dat zij de enige vrouwelijke ondernemer was van het gezelschap. Er waren wel andere dames bij, maar die reisden mee in de hoedanigheid van partner van hun man. Het intrigeerde Refos en dat werd alleen maar meer toen ze hoorde dat er geen enkele vrouw in het bestuur van de KKF zat. Als iets Refos intrigeert, dan laat ze het niet los. Dat heeft de oprichter en eigenaar van STAS International bewezen met de Surinaamse Volksmuziekschool die al tien jaar niet meer bestond en inmiddels weer bruist van de activiteiten. Dat heeft ze ook laten zien met de Pink Ribbon-beweging die er na een succesvol bewustwordingsprogramma toe heeft geleid dat 300 procent meer vrouwen een mammogram laten maken en dit voorjaar gaf ze nog gezicht aan de 'OOK ZIJ'-campagne met als resultaat dat nu 28 procent van ons parlement uit vrouwen bestaat.

Het mag duidelijk zijn; als La Refos de toch best frêle schouders eronder zet dan gebeurt er wat. En nu is de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan de beurt, vindt ze. Ze doet mee aan de komende verkiezingen van de KKF en heeft een eigen branche-kandidatenlijst (overige handel en tussenpersonen) ingediend, die zij aanvoert. Zelf kan ze er wel enigszins om lachen. "Het is niet zo dat ik de strijd steeds opzoek maar dingen komen op mijn pad en ik zit duidelijk in een fase van mijn leven waarin ik me eerder druk maak over zaken die ons allemaal aangaan, dan mijn eigen bedrijf of persoonlijk leven. Voor het geld hoef ik het in elk geval niet te doen."

Gedateerde wet

 

DE 21 BESTUURSLEDEN- EN evenzoveel plaatsvervangers - van de KKF worden om de vier jaar gekozen door de acht bedrijfsgroepen (branches). Dat zijn de detailhandel, overige handel en tussenpersonen, nijverheid en industrie, financiële instellingen en het verzekeringswezen, verkeersbedrijven, hotel-, café-, restaurant- en amusementsbedrijven, mijnbouw en industriële verwerking van mineralen en bosexploitatie en industriële verwerking van bosproducten. Elke branche kiest tussen de twee en vier bestuursleden (en hun vervangers). Deze 21 bestuursleden kiezen om de twee jaar uit hun midden een dagelijks bestuur van acht personen. In dit bestuur is elke bedrijfsgroep door één lid vertegenwoordigd.

De wet bepaalt echter dat de oudste uit een bedrijfsgroep automatisch tot het dagelijkse bestuur toetreedt. Een onrechtvaardige en gedateerde regel als je ooit verjonging en vernieuwing wil doorvoeren, meent Refos. Ze ontploft bijna: "Hoe wil je ooit jonge ondernemers stimuleren om in het bestuur van de KKF te gaan zitten als je pas door kunt schuiven wanneer je bijna tachtig bent! Bovendien zijn we het er zo langzamerhand ook wel over eens dat ervaring weliswaar met de jaren komt, maar dat het weinig zegt over de bestuurlijke capaciteiten van iemand. Dat is net zoiets als zeggen dat er alleen mannen in het bestuur mogen, die tijd is godzijdank definitief voorbij. Dit is een ongezonde situatie en ongezonde dingen in je land, die moet je opruimen."

'KKF is er voor het bedrijfsleven en niet omgekeerd'

De huidige, vertrekkende en niet herkiesbare voorzitter van de KKF Henk Naarendorp, ondersteunt het streven om eindelijk vrouwen in het bestuur te krijgen en ook op andere vlakken is er veel werk aan de winkel. Het bedrijfsleven geeft al decennialang aan dat er een cultuur van nontransparantie is binnen de KKF en Refos heeft de indruk dat er vooral persoonlijke belangen worden gediend. "De Kamer van Koophandel en Fabrieken is er voor het bedrijfsleven en niet omgekeerd", zegt Refos. De KKF hoort een cruciale rol te vervullen in de ontwikkeling van het ondernemerschap in Suriname. Refos: "Als je als samenleving aangeeft dat je minder ambtenaren wilt en meer mensen in het productieproces, dan moeten we er met zijn allen ook voor zorgen dat de randvoorwaarden goed in orde zijn. Een transparante, goed functionerende KKF is dan een eerste vereiste. Het kan nooit de bedoeling zijn dat je de eigen faciliteiten voor veel te hoge prijzen aanbiedt aan je leden. Huur die vervolgens weer via onduidelijke stichtingen verdwijnt. Al die bedrijven boeken nu expositieruimte in hotels. Het KKFbeursterrein en -gebouw moeten juist voor een schappelijke prijs te huur zijn, dan kom je je leden tegemoet. De KKF moet van haar slechte imago af!"

 

Weerstand

'If you want to change it, start with yourself'

HET GAAT TOT nu toe niet van een leien dakje. Zo moest Refos via een anonieme tip vernemen dat ze haar stukken voor 1 juli in moest dienen, slechts een minieme advertentie in de kranten (wettelijk verplicht) was de enige aanwijzing hiervoor. Het tekent de sfeer waarin de verkiezingen de laatste twee decennia worden gehouden. Een woud van regels waardoor een nieuwkomer al snel door de bomen het bos niet meer ziet of via administratieve trucjes op een zijspoor kan worden gemanoeuvreerd. Weerstand die Refos alleen maar strijdbaarder maakt. Ze klinkt vastberaden: "Het gaat niet lukken? Dat zullen we dan nog wel eens zien! If you wanna change it, start with yourself, is mijn motto." Vanaf de zijlijn roepen dat dingen niet deugen en verder je nek niet uitsteken, is niet de stijl van Refos. Als je zaken echt wilt veranderen, dan zal je eerst mee moeten in de structuren om ze daarna te veranderen. "Mensen gaan echt niet luisteren naar wat een eenling roept, elke samenleving heeft instituten nodig en soms moeten die instituten worden veranderd. Ik wil de KKF transformeren naar een transparante organisatie die er voor haar leden is. Ik wil weten wat het bedrijfsleven van zijn Kamer van Koophandel en Fabrieken verwacht."

Als Refos gekozen wordt, dan zal het aantal nationale feestdagen hoog op de agenda komen te staan. "Natuurlijk zijn er een aantal nationale vrije dagen, maar moet nu echt elke bevolkingsgroep haar eigen vrije dag hebben? Neem gewoon verlof wanneer je een feestje wilt gaan vieren, dat is in andere landen ook doodnormaal, dan kunnen we door blijven produceren en welvaart en welzijn voor ons allemaal creëren. De KKF moet weer gaan leven en meer zijn dan die ene jaarbeurs per jaar waarbij de opbrengst in de zakken van een Old Boys-netwerk verdwijnt. Op 10 december zullen we zien of het lukt en zo niet, dan zijn er over vier jaar weer verkiezingen. Je kunt er donder op zeggen dat ik er dan ook weer bij ben."

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 5 december 

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina