Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Hoogste tijd voor een filmfonds

Hoogste tijd voor een filmfonds

17/12/2015 16:00

Hoogste tijd voor een filmfonds

 

ACHTERGROND - De audiovisuele sector van Suriname ontwikkelt zich in rap tempo. Hoog tijd voor een filmfonds. Sinds vorig jaar is er al een audiovisuele beroepsopleiding. Met deze ingrediënten kan hier een heuse filmsector verrijzen. “Zolang je je maar bewust bent van de beperkte mogelijkheden van de relatief kleine markt.”

Tekst Edward Steins - beeld George Cheng jr.

PER JAAR WORDEN er gemiddeld vijf lokale films aangeboden aan TBL Cinemas om te vertonen. Films gemaakt door en voor Surinamers. Dat klinkt op zich niet veel, maar op een bevolking van vijfhonderdduizend is het wel een goed gemiddelde. Aan de hand van het aantal bioscoopbezoekers van Surinaamse films, kan geconcludeerd worden dat er een behoefte is aan producties van eigen bodem. Filmmakers zijn bereid hieraan gehoor te geven. Echter spelen een aantal zaken hen parten, waardoor deze producties niet de technische en inhoudelijke kwaliteit halen om een 'meesterwerk' genoemd te kunnen worden.

De mogelijkheden om je hierin te scholen is sinds kort mogelijk. Echter is ook geld belangrijk, maar Suriname kent geen filmfonds waaruit geput kan worden. Makers zijn daarom noodgedwongen financiering elders te zoeken om hun productie te kunnen bekostigen. Een immense opgave waarbij vaak het gewenste budget niet gehaald wordt en waardoor ook de kwaliteit van het product flink moet inboeten. Films zijn kunst en kunst is een belangrijk onderdeel van de identiteit van een land. Een film maken anno nu is op zich heel simpel. Je richt je mobiel, drukt op 'record', je filmt, je drukt 'stop' en je hebt een film. Een goede film maken is andere koek. Daar komt meer bij kijken dan een camera in een bepaalde richting houden en op de rec-knop drukken. Ook tijd, geld en expertise spelen een hoofdrol.

Desondanks mogen de films die tot heden in Suriname zijn geproduceerd, niet zonder meer worden afgekraakt. Als filmmaker moet je ten eerste durf hebben om een productie te trekken en die daarna aan het publiek te presenteren. We mogen personen zoals Pim de la Parra, Borger Breeveld, Jozef Slagveer en Ruby Pocorni niet vergeten, zij kunnen gerust de 'pioniers van de Surinaamse film' genoemd worden. Zonder hun durf en inzet had de lokale filmsector nooit vorm gekregen. Belangrijk is om voort te borduren op wat er al is neergezet, dat verder aan te scherpen en te ontwikkelen. Daarbij is samenwerken een essentieel onderdeel.

Buitenlandse producties

EEN VAN DE grote filmproducties dit jaar was de kinderserie 'Sammy Paramaribo'. De lokale productie lag in handen van stichting The Back Lot en Caribbean Filmcom. De crew uit Nederland heeft hierbij samengewerkt met lokale filmmakers. Voorafgaand hadden laatstgenoemden een masterclass gevolgd. Weer een goed voorbeeld van de mogelijkheden van buitenlandse producties die met Surinaamse krachten gerealiseerd kunnen worden. Vaak verlaagd het ook de druk op het budget en stelt het Surinamers in staat om hun kennis te vergroten. Producent en filmfanatiekeling Eddy Wijngaarde heeft er geloof in dat er een adequate filmsector kan verrijzen in Suriname. Met zijn The Backlot is hij jaren geleden begonnen met het organiseren van filmfestivals om de interesse in producties uit verschillende landen bij het publiek aan te wakkeren.

Ruim een decennium (1999-2010) was er namelijk ook geen bioscoop meer in Suriname. Van de ooit 39 bioscopen sloot Theater Star als laatste zijn deuren. In november 2010 opende TBL Cinemas officieel haar deuren. De 'soft opening' was in mei van dat jaar. Wijngaarde organiseert nu ook enkele jaren workshops en activiteiten om filmmakers zaken en kneepjes bij te brengen voor het produceren van een goede filmof mediaproductie. Recentelijk is hij ook gestart met de uitwerking van voorstellen voor een documentaireproject DocuLab '8voor40' in het kader van veertig jaar onafhankelijkheid. Bij dit project kunnen voorstellen voor documentaires worden ingediend die onder begeleiding van de Surinaamse Filmacademie worden gemaakt en ontwikkeld tot filmplannen.

Beleid afstemmen

"ZOLANG JE ER bewust van bent dat de mogelijkheden beperkt worden door de relatief kleine markt en een bescheiden aantal vakmensen, kan je op basis daarvan een beleid afstemmen", licht Wijngaarde zijn geloof in dit project toe."Film is een toegankelijk middel. Je kunt makkelijk een brede massa bereiken. Dus als je de gemeenschap kennis wil laten nemen van je eigen sociaal-culturele ontwikkelingen, zou je dat zeker een positie moeten geven in je cultuurbeleid. Film kan daarin zelfs een sturende en stimulerende rol spelen."

filmfonds2.jpg

'De middelen zijn beperkt, dus er zal een groot beroep worden gedaan op de creativiteit'

Wijngaarde wijst op de keur aan genres waarin creatievelingen zich kunnen laten gaan zoals drama, comedy, documentaires, animaties, tv-programma's, tv-series en sitcoms. "De middelen zijn beperkt, dus er zal een groot beroep worden gedaan op de creativiteit", benadrukt hij. Er zal ook een inventarisatie gemaakt moeten worden van wat nodig is. Opleidingen, facilitaire bedrijven, studio(' s) en uitwisselingsprogramma's. Dat Suriname een interessante locatie is voor buitenlandse producties, daar is Wijngaarde eveneens van overtuigd. "Er is een goede dienstverlening met gekwalificeerde personen en faciliteiten. Suriname heeft natuurlijke omstandigheden die heel aantrekkelijk zijn voor buitenlandse producenten en filmmakers: een rijke geschakeerde bevolking, een interessante architectuur, een redelijke infrastructuur, tamelijk snel bereikbaar vanuit Europa en de Americas. Engels is geen probleem en een aanzienlijk deel van de bevolking heeft ook wat ervaring opgedaan in het buitenland."

Audiovisuele opleiding

'De AV Productie-opleiding is belangrijk om een bepaalde kwaliteit aan de sector toe te voegen'

SINDS VORIG JAAR is het ook mogelijk om in Suriname een audiovisuele dagopleiding te volgen op het niveau van middelbaar beroepsonderwijs. Deze vierjarige AV Productie-opleiding is een nieuwe studierichting van het Natuur Technisch Instituut (Natin). Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met The Backlot en het Grafisch Lyceum Rotterdam. Om toegelaten te worden tot deze opleiding moeten de geïnteresseerden een LTO-C- of een Mulo-B-diploma hebben en héél creatief zijn.

In een later stadium zullen mogelijkheden bekeken worden om de 'gevorderden' in de media te accommoderen en samenwerkingen met andere onderwijsinstellingen aan te gaan. Er zal niet alleen onderwezen worden in film, video, geluid, montage, licht, fotografie en kunstgeschiedenis, maar ook in beheer en onderhoud van werkmateriaal, planning en production design. In een later stadium zal er '3D modeling and animation' bijkomen. "De AV Productie-opleiding bij Natin is belangrijk als onderdeel van de sector om er een bepaalde kwaliteit aan toe te voegen", zegt Wijngaarde trots. "De personen die nu daar worden opgeleid de komende vier jaar, en ook de volgende lichtingen, zullen de kwaliteit van de producties mede proberen te verhogen. Ze krijgen ook de laatste technologische ontwikkelingen in hun laatste twee jaar mee. En dat kunnen ze overdragen aan de bestaande mediawerkers. Een stimulerende kracht om meer programma's en projecten vanuit Suriname te gaan maken."

Filmfonds

filmfonds3.jpg

VELE LANDEN HEBBEN een filmfonds; een fonds dat investeert in het ontwikkelen, realiseren en distribueren van producties van lange speelfilms, documentaires en experimentele films tot korte- en animatiefilms. Deze wijze financieren zou van grote betekenis kunnen zijn voor de lokale filmsector. "Zeker al zou het een bescheiden rol moeten spelen bijvoorbeeld", legt Wijngaarde uit. "Voor het stimuleren van het ontwikkelen van ideeën tot een werkbaar filmplan. Daarnaast zouden er fiscale mogelijkheden gecreëerd moeten worden die het aantrekkelijk maken voor particulieren en bedrijven om met minder risico deze projecten te financieren. Als er stimulerende maatregelen worden genomen om de sector structuur te geven, zal het meer mensen aantrekken om hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dat kan weer leiden tot uitbreiding van de bekendheid van Suriname in het buitenland, wat voor onder ander de toeristenindustrie positieve gevolgen kan hebben."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina