Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Eerlijk zullen we kennis delen

Eerlijk zullen we kennis delen

11/05/2016 13:00

Eerlijk zullen we kennis delen

 

ACHTERGROND - Leerlingen uit het dorp Dan aan de Boven Surinamerivier gaan in augustus spelen met thema’s als kwikvervuiling, plastic afval of natuurvernietiging. Daarin worden ze bijgestaan door zestien studenten van de Rijksuniversiteit Groningen in Nederland. “Wij komen kennis brengen, maar hopen ook veel te leren van de Saramaccaners in het binnenland.”

Tekst: Akke de Bruijn - Beeld: Rijksuniversiteit Groningen

DE ZESTIEN STUDENTEN die naar Suriname komen, zitten allemaal op het Honours College en volgen daar op het moment allerlei interessante lezingen en workshops over Suriname. Het is niet allemaal serieuze kost: een filmpje met stuntelige toeristen die samen met Saramaccaners proberen een korjaal over stenen in de rivier te trekken, werkt bij velen op de lachspieren. Op de Rijksuniversiteit van Groningen in Nederland, de RUG, kunnen de beste studenten zich aanmelden voor dit speciale programma. Naast hun gewone studie zetten ze binnen het Honours College projecten op met medestudenten van andere faculteiten. Een van de projecten brengt zestien van deze studenten eind augustus naar Paramaribo en het binnenland van Suriname.

De connecties tussen het Honours College van de Rijksuniversiteit van Groningen en het dorp Dan in het binnenland van Suriname, zijn gelegd door professor doctor Robert Porte. Hij is als leverchirurg verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. In 2012 nam Porte een sabbatical en vertrok met een vrachtschip vanuit Nederland naar Suriname. "Ik had mij voorgenomen om vier maanden als leverchirurg in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) te gaan werken", vertelt Porte. "Als vrijwilliger. Tot dat moment was lever- en alvleesklierchirurgie niet mogelijk in Suriname. Patiënten met een tumor in de lever of alvleesklier moesten voor operaties uitwijken naar onder andere Colombia."

Het beviel Porte zo goed in Suriname dat hij bleef komen. Nog steeds vertrekt hij twee tot drie keer per jaar naar het AZP om daar met collega's te opereren. Omdat hij daarvoor zoveel vakantiedagen moest opnemen, en zijn familie ook nog wel eens met hem op pad wilde, besloot hij zijn vrouw en twee kinderen dan ook maar mee te nemen. Zo kwam hij in 2015 voor vakantie terecht in het ecoresort Danpaati River Lodge, tegenover het dorp Dan aan de Boven Suriname Rivier. Daar werden de contacten gelegd tussen de Groninger uit Nederland en de Saramaccaners uit Dan.

Op de Rijksuniversiteit Groningen was het verhaal van Porte ondertussen bekend. Doctor Joke van der Mark begeleidt de studenten die zich hebben aangesloten bij deze speciale onderwijsvariant. Vanuit haar team klopte Jans van Aalst-Ubels bij Porte aan en vroeg hem of hij niet samen een project in Dan wilde opzetten voor het Honours College vanuit de Faculteit Geneeskunde. Na lang aandringen ging Porte overstag. "Ik wilde eerst niet, omdat ik dat mooie plekje Dan en Danpaati in Suriname voor mijzelf wilde houden", lacht Porte. "Natuurlijk kon ik dat niet lang volhouden." En zo ontstond het Surinameproject.

Julia, studente geneeskunde

Paatikoni2

JULIA ZWERTBROEK IS is twintig jaar, tweedejaars geneeskunde en een van de studenten binnen het project. "Ik kreeg een brief thuis en werd uitgenodigd om deel te nemen aan het Honours College." Ze moest haar CV opsturen en een motivatiebrief schrijven en werd op basis daarvan aangenomen. "Het honoursprogramma kost je veel extra tijd, maar daar krijg je ook wat voor terug. Er is net wat meer aandacht voor presentaties, voor verslagen schrijven en voor samenwerken. Dat zijn allemaal vaardigheden waar je na je studie echt wat aan hebt. Maar het leukste is dat je mensen leert kennen die net als jij iets meer uit hun studie willen halen. De zesjescultuur heeft mij nooit aangetrokken."

Het programma bestaat uit twee delen; een verdiepend deel en een verbredend, interdisciplinair deel. Het verdiepende deel betekent voor Julia onderzoek binnen het vak geneeskunde. Bij het interdisciplinaire gedeelte doet zij een module bij de faculteit wiskunde. Julia begon met het verdiepende deel binnen haar studie geneeskunde en deed onderzoek op de kinderintensive care in het ziekenhuis. De vraag die zij centraal stelde was: beademen wij kinderen op de intensive care, die aan een mechanische beademingsinstallatie liggen, wel optimaal?

Momenteel werkt ze in een laboratorium waar ze een nieuw molecule FGF1 onderzoekt dat mogelijk kan helpen als nieuw medicijn bij mensen met diabetes. Haar volgende interdisciplinaire opdracht is die in Suriname. "We kregen een college over het thuiszorgproject aan de Boven Surinamerivier, waar twaalf dorpen aan meedoen. Ik vond dat zo interessant. In Nederland vinden wij de opbouw van onze gezondheidszorg heel normaal. Maar hoe is de gezondheidszorg in andere landen geregeld?"

Tamara, studente pedagogische wetenschappen

'Suriname sprak mij direct heel erg aan, want ik heb nog een jaar toerisme gestudeerd. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Suriname'

TAMARA KOK, 21 JAAR, studeert pedagogische wetenschappen en volgt de richting onderwijskunde. Ze is net als Julia tweedejaars. "Als ik afgestudeerd ben, kan ik als onderwijskundige op scholen werken of op macroniveau, bijvoorbeeld op het Ministerie van Onderwijs, aan de slag. Mijn droom is om het onderwijs in Nederland te verbeteren. Het onderwijs moet veel interactiever worden. Leerlingen moeten uitgedaagd worden om zelf te ontdekken, in plaats van dat ze luisteren naar een professional en aantekeningen maken."

Voor het programma van het Honours College heeft ze het verdiepende deel binnen haar eigen faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen ingevuld met een stage bij een RENN 4 School die gespecialiseerd onderwijs verzorgt voor leerlingen met specifieke behoeftes op het terrein van leren en gedrag. Tamara heeft twee verbredende cursussen gevolgd, een op het vlak van debatteren, een ander op het snijvlak van het Recht. Voor het verdiepende, interfacultaire gedeelte kon Tamara kiezen uit 25 projecten. De meeste vinden in het buitenland plaats. Ze kiest uiteindelijk voor Suriname. Ze moest loten, net als Julia, omdat zich teveel studenten voor dit onderdeel aanmeldden. Gelukkig pakte het voor de beide studenten goed uit.

"Suriname sprak mij direct heel erg aan, want ik heb nog een jaar toerisme gestudeerd. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in Suriname: de overname door Nederland in 1667, de slavernij, uiteindelijk de onafhankelijkheid in 1975, en dan toch nog steeds zo'n band met Nederland. Ook het grote verschil tussen het binnenland en Paramaribo intrigeert mij", legt Tamara uit.

Leren van elkaar!

Paatikoni3

VIA PORTE, VAN der Mark en Van Aalst zijn bekende Surinaamse en Nederlandse sprekers gevraagd colleges te verzorgen voor de studenten. De zestien studenten volgen nu zo'n vier maanden colleges over onder andere de geschiedenis van de slavernij en de marrons, onderwijs en gezondheidszorg, interculturele communicatie en de postkoloniale geschiedenis van Suriname. In mei presenteren de studenten aan de begeleiders hun plannen voor het project in het dorp Dan, waarbij de onderwerpen in overleg met de lokale bewoners worden gekozen.

"Het thema van het Surinameproject is: Wi ta paati Koni: wij delen onze kennis", zegt Porte. "Met andere woorden: wij leren van elkáár. De studenten brengen informatie en kennis naar het binnenland, maar zij leren ook weer van de kinderen van Dan en de Saramaccaners van de Boven Surinamerivier. Dat is de basis van dit project!" Het eerste Surinamecollege maakte grote indruk op Tamara. Centraal stond de koloniale geschiedenis van het land. "Hoe die hele slavernij georganiseerd was, en hoe slaven het bos invluchtten en overleefden. Verschillende culturen met eigen rites kwamen daar bij elkaar. Na ruim 150 jaar worden veel van die religieuze rituelen blijkbaar nog steeds in praktijk gebracht, zoals de heilige doeken aan palen bij de dorpen en het insmeren van het lichaam met witte klei …. zo interessant."

Een van de colleges ging over interculturele competenties. "We moesten een leuke oefening doen, namelijk onze naam op een papier schrijven maar dan met je niet-dominante hand, dus met links als je normaal rechts bent. Dat voelde zo vreemd, iedereen werd lacherig. De docent zei: dit ga je straks ook voelen als je in Suriname bent, want het land is vreemd voor jullie, je gaat steeds nadenken of je het goed doet." Ook Julia geniet van de verschillende lezingen. "Ze vertoonden op een gegeven moment een filmpje waarin toeristen met een korjaal over de Surinamerivier voeren. Het water stond zo laag dat de toeristen de boot uitmoesten om die over de stenen te trekken. Die mensen waren heel stuntelig op die rotsen. Terwijl de Saramaccaners precies wisten hoe en waar ze konden lopen. Ik moest zo lachen."

Leuk lesgeven

'Wij gaan interactieve lessen geven op de lagere school van Dan, in de nieuwe mediatheek. Wat we precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk

REIZEN BUITEN DE Nederlandse grenzen, zat altijd al in het achterhoofd van Julia. Suriname met zijn andere cultuur, maar ook de sterke historische- en familiebanden met Nederland, vindt Julia een avontuur. "Wij gaan interactieve lessen geven op de lagere school van Dan, in de nieuwe mediatheek. Wat we precies gaan doen is nog niet helemaal duidelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan over milieubewustzijn, het vele plastic in de rivier, muziekinstrumenten maken, of lessen sterrenkunde. Lesgeven vind ik leuk. Ik geef in Groningen al bijles aan leerlingen, en ook zeilles. Ik probeer ingewikkelde stof altijd zo leuk mogelijk over te brengen bij de leerlingen."

Tamara hoopt met haar studie onderwijskunde echt iets te kunnen betekenen voor de leerlingen in Dan. "Met al het materiaal dat we verzamelen komen we terug in Nederland en gaan dan een vervolgtraject opzetten voor de studenten die in 2017 naar Suriname gaan." Het Surinameproject is dus niet iets eenmaligs, maar krijgt een blijvend karakter. "Het zou zo mooi zijn als we in augustus een start kunnen maken met oplossingen voor problemen daar, zoals de kwikproblematiek, het vele plastic in de natuur, in de rivier. Dat is mijn droomscenario!" 

Van 25 augustus tot 1 september verblijven de studenten uit Groningen in Suriname. De Ware Tijd volgt de ontwikkelingen.

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 30 april 2016

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina