Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Liberalisering en meer flexibiliteit

SKORO TORI: Liberalisering en meer flexibiliteit

23/01/2017 17:00

RUBRIEK - Leerkrachten, leerlingen en ook ouders zijn het spuugzat van de vele problemen waarmee het onderwijs momenteel te kampen heeft. Het komt nogal vaak voor dat betweters in het onderwijsveld met weinig of geen deskundigheid steeds weer scholen willen vertellen hoe ze moeten werken. Schoolleiders klagen dat zij de dag moeten inrichten zonder eigen inzichten. En dan verwachten we van de leerlingen dat ze maar in zo’n onrustige omgeving iets moeten leren.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie: Edward Wong Loi Sing

IEDERE KEER WEER een schoolonderbreking, andere regels en nieuwe lesmethodes daar kan je als leerling wel stapelgek van worden. De roep naar meer vrijheid en flexibiliteit in het onderwijssysteem klinkt almaar luider. Men wil ervan af dat nagenoeg één persoon zijn of haar ideeën en meningen dwingend aan ondergeschikten wil voorschrijven. Ook de achterhaalde onderwijswet van 1874 die pas in 1960 werd bijgesteld, moet dringend op de operatietafel.

De recente acties van de leerkrachten voor een beter loon en 'herwaardering', zoals het genoemd wordt, geven een heel goed beeld weer van wat er allemaal fout met het onderwijssysteem gaat. Met deze staking zijn duizenden leerlingen aan het begin van dit nieuwe jaar opnieuw verstoken van onderwijs. Ouders en andere bezorgde burgers geloven dat de gevallen van de A.R Leeuwinschool en OS Uitkijk niets met het onderwijs van het kind, maar meer met frustraties van enge belangen en egotrips van volwassenen te maken heeft gehad. De toekomst van het onderwijs van onze kinderen kan onmogelijk aan op macht beluste zogenaamde pedagogen overgelaten worden. Bewoordingen als "terroristen, ontslag en donder ze op" kunnen niet getolereerd worden. Kwaadaardige betweters met gebrekkige kennis van onderwijszaken moeten tot de orde worden geroepen voordat het te laat is.

Meer keuzevrijheid

VOOR HET CREEREN  van een succesvolle organisatie is het belangrijk dat schoolleiders meer keuzevrijheid krijgen in het leveren van maatwerk op hun respectieve scholen.In gesprekken die ik met bezorgde schoolleiders gevoerd heb, geven ze aan dat meer flexibiliteit en het loslaten van bijvoorbeeld de traditionele lestijden een dringende noodzaak is. Scholen moeten onder het toeziend oog van de inspectie meer hun eigen tijd kunnen indelen. Zo zou de school in Menkendam tijdens elke vakantie aan de ouders beschikbaar gesteld kunnen worden voor het organiseren van trainingen. De flexibiliteit van scholen past bij de hedendaagse samenleving. Ook winkels zijn tegenwoordig steeds langer open om mensen tegemoet te komen.

Natuurlijk komt er meer kijken bij de flexibilisering. Het is niet alleen maar een kwestie van het aanpassen van de schooltijden, maar de hele manier van lesgeven zal moeten worden aangepast. Leerlingen zullen een eigen lesprogramma doorlopen. Ook de financiële nadelen zullen goed bekeken moeten worden. Terecht zullen bijvoorbeeld vaker leerkrachten aanwezig moeten zijn en waarvan zullen die in deze precaire tijd betaald moeten worden? Onderwijs op een school met flexibele onderwijstijden kan duurder uitpakken dan op een 'gewone' school. Maar op de lange termijn levert het een groter rendement op in termen van een kennissamenleving.

Aanpassing

De schoolleider heeft een belangrijke invloed op het effectief functioneren van zijn school

HET IS HEEL JAMMER te moeten constateren dat in de BvL/ALS-acties leerkrachten scherp tegenover ouders zijn komen te staan terwijl het juist de twee belangrijkste actoren voor het garanderen van goede schoolprestaties van het kind zijn. Uiteindelijk zijn het de leerlingen die de dupe van elke onderwijsactie worden. De acties van de leerkrachten hebben ook aangetoond dat de wijze van aanstelling van een schoolleider aanpassing verdient. Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld waar het kiezen van een schoolleider tot de vrijheid van een schoolorganisatie overgelaten wordt. De schoolleider heeft een belangrijke invloed op het effectief functioneren van zijn school.

Van deze leider wordt verwacht de onderwijsbehoeften van de leerlingen te begrijpen en erop toeziet dat de noodzakelijke ondersteuning op zijn school aanwezig is. Onderzoek op dit gebied suggereert dat van alle factoren die een positieve invloed op het leren van leerlingen hebben, de leiderschap op een school, na de invloed van de leerkracht in de klas, de tweede belangrijke factor voor schoolsucces is. Een transparante, correcte selectie en aanstelling van de schoolleider is cruciaal bij het creëren van een succesvolle schoolorganisatie. De selectie van de juiste kandidaat voor deze belangrijke leidinggevende functie heeft een significante invloed op de schoolprestaties van de leerlingen. Een sterke en effectieve schoolleider begrijpt de kerndoelen van het onderwijs.

De schoolleider ontwikkelt capaciteit en vormt een overtuigende visie dat de richting van de school aangeeft. Ze ondersteunt en bewaakt het leren en zorgt voor de groei van effectieve leerkrachten op de school. Kortom, een effectieve schoolleider creëert de voorwaarden voor groei en ontwikkeling en koestert de capaciteit voor continuering en verbetering.

Schoolleidersselectie-commissie

Draagvlak van leerkrachten, leerlingen en ouders is belangrijk voor het effectief functioneren van de nieuwe schoolleider

IN HET GEVAL van O.S. Uitkijk en andere toekomstige gevallen is het raadzaam dat het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur een schoolleidersselectie-commissie met een tijdelijk karakter op schoolniveau installeert die als speciale taak heeft ervoor te zorgen dat potentiële kandidaten aangemoedigd worden te solliciteren naar de vacante positie van schoolleider. Dit democratisch proces zal de kans vergroten dat de meest geschikte kandidaat benoemd wordt. Deze schoolleidersselectie-commissie presenteert een uiteindelijk voorstel voor de benoeming van een nieuwe schoolleider aan het ministerie. Een uitleg van de selectieprocedure en de belangrijke verantwoordelijkheden van de commissieleden worden in een speciale folder beschreven.

Het significante van deze procedure is dat er voldoende draagvlak op schoolniveau gecreëerd wordt. Zo'n draagvlak van leerkrachten, leerlingen en ouders is uitermate belangrijk voor het effectief functioneren van de nieuwe schoolleider. De verschillende actoren gaan in hun respectievelijke organisaties op democratische wijze vertegenwoordigers aanwijzen die zitting in de selectiecommissie zullen nemen. Zo'n procedure garandeert tevens dat de keuze voor de juiste kandidaat op een eerlijke en transparante wijze wordt gemaakt.

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 21 januari 2017.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen