Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Stop met pesten!

SKORO TORI: Stop met pesten!

28/02/2017 12:00

SKORO TORI: Stop met pesten!

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie dWT

RECENTELIJK WERD IK door een schoolleider gebeld met het verzoek hem te assisteren in een geval van pesterij op zijn school. Een van de leerkrachten in groep acht had het gerapporteerd, nadat de ouder van het slachtoffer de leerkracht hierover had aangesproken. De schoolleider heeft onmiddellijk met het schoolreglement in de hand de pestkoppen opgespoord en hun ouders laten oproepen. Hij vond het in dit geval niet nodig een schorsing als strafmaat te hanteren. De zaak werd door middel van gesprekken met de pestkoppen, in het bijzijn van hun ouders, met ernstige waarschuwingen afgedaan. Voor de schoolleider was het belangrijk door kordaat optreden het pestgedrag onmiddellijk de kiem in te smoren. Hij zei het jammer te vinden dat dit niet op scholen gebeurd, waardoor slachtoffers zelfs afhaken van school.

Vaak zijn personen vroeger slachtoffers van pesten geweest van wie je het niet zou denken. Een collega vertelde me dat ze in haar jeugd elke dag door de kinderen uit de buurt geplaagd werd. "Ze zeiden dat ik lelijk, dom en waardeloos was. Ik dacht in het begin dat het niet waar was wat ze zeiden. Ik weet toch zelf wel wie en wat ik ben. Maar dat veranderde heel gauw. Je gaat je afvragen waarom ze juist jou al die lelijke dingen zeggen. Het antwoord op die vraag was uiteindelijk dat ze gelijk hadden. Dat ik echt lelijk, dom en waardeloos was. Wanneer je gepest wordt vraag je je af: 'Waarom? Waarom ik?'"

Kinderen zijn kinderen, en ze kijken op hun eigen manier naar de wereld. De leerkracht in de klas weet daar alles over. We kunnen kinderen blijven waarschuwen om niet te pesten, want dat kan iemand voor een lange tijd pijn doen. In de meeste gevallen begrijpen ze het wel, maar om het daadwerkelijke effect te begrijpen, is zelfs voor veel volwassenen moeilijk voor te stellen.

Pestgedrag is een verschijnsel dat overal in de wereld voorkomt. Dit fenomeen waarbij iemand herhaaldelijk en gedurende langere tijd door anderen fysieke dan wel psychische verwondingen aangebracht wordt, komt in verschillende vormen voor. De meest voorkomende vormen van pestgedrag zijn: schelden, plagen, imiteren, belachelijk maken of uitlachen. Een andere zeer erge vorm van pestgedrag is het bedreigen, waarbij iemand tot iets te dwingen, chanteren of intimideren.

Helaas is pesten ook in ons land vooral op scholen een groot probleem. Jongeren, maar ook volwassenen op de werkplek, gaan gebukt onder dit onmenselijk gedrag. Een onderzoek dat in 2014 door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank uitgevoerd is, heeft uitgewezen dat ons land op de vierde plaats in de regio 'prijkt' als het op pesten aankomt.

Criminaliteit

Als de dader zijn gedrag niet corrigeert, is de kans groot dat hij zijn pestgedrag later op zijn werk of in de maatschappij voortzet.

ALS EEN KIND gepest wordt, vindt hij het vaak heel moeilijk om met anderen erover te praten. Uit schaamte kan het slachtoffer meestal lang mee wachten om het aan zijn ouders of de leerkracht te vertellen. Ze geven zichzelf de schuld of zijn ze bang gestraft te zullen worden. Mogelijke signalen dat uw kind gepest wordt zijn: niet naar school willen gaan, geen vrienden thuis brengen, zich terugtrekken, hoofdpijn of buikpijn hebben. Bij het pesten zijn er meestal meer personen betrokken dan alleen de dader en het slachtoffer. Het pesten heeft dan ook niet alleen gevolgen voor de dader en het slachtoffer, maar voor alle betrokkenen. Als de dader zijn gedrag niet corrigeert, is de kans groot dat hij zijn pestgedrag later op zijn werk of in de maatschappij voortzet. Een Zweeds onderzoek toont aan dat pesters op latere leeftijd significant meer met criminaliteit te maken hebben dan niet-pesters (Olweus, 1987). Een pester weet namelijk alleen vanuit een machtspositie met anderen om te gaan. Hij weet vaak niet wat zijn gedrag bij anderen oproept. Verder kan de pester zich niet laten leiden en heeft niets voor anderen over tenzij het hem voordeel oplevert. Een pester is dus net zo sociaal gehandicapt als zijn slachtoffer.

Oorzaak

DE JEUGDAFDELING VAN het Korps Politie Suriname (KPS) is onlangs met een 'Meet the People'-campagne van start gegaan. Daarbij worden scholen bezocht en gesprekken met jongeren gevoerd. Het doel van deze campagne is de criminaliteit vooral onder jongeren preventief aan te pakken. In het geval van pesten op de scholen wil het KPS scholieren erop wijzen dat het pesten slachtoffers veel leed bezorgt en dat de pester uiteindelijk achter slot en grendel kan belanden. Dat betekent dat alle betrokkenen eigenlijk het slachtoffer van dit gedrag kunnen worden.

Om het probleem van pesten echt de wereld uit te helpen, zullen we de oorzaken waarom iemand pest moeten achterhalen en tegengaan. Natuurlijk moeten we daarbij het leed van slachtoffers niet uit het oog verliezen en de nodige slachtofferhulp voor handen hebben. Maar een definitieve oplossing ligt in het voorkomen van het ontstaan van nieuwe pestkoppen. Een realistische oplossing is om pesten simpelweg te begrijpen. Alleen slachtofferhulp en het probleem aandacht geven, is dweilen met de kraan open. Pesten moet onmiddellijk gestopt worden, in plaats van het proberen te verminderen. Ouders ga met uw kroost aan tafel zitten, leer elkaar kennen, leer elkaar begrijpen. Pesten gebeurt binnen en buiten de school, maar het stoppen ervan begint thuis. Toch is het zo dat scholen die het pesten actief aanpakken, resultaat boeken. Leerlingen voelen zich veiliger en is het een basis om goed te presteren.

Dit artikel verscheen in onze weekendbijlage van 18 februari

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina