Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Tienergeweld

SKORO TORI: Tienergeweld

02/04/2017 12:00

RUBRIEK - Geweld onder jeugdigen neemt steeds meer toe in Suriname. Volgens berichten in de kranten en op sociale media is er wel degelijk sprake van een stijging. De brutaliteit van sommige jeugdigen loopt vaak de spuigaten uit en heel vaak worden ze daarbij nog van huis uit in gesteund. Hun kind doet geen mier kwaad, en het is altijd de leerkracht die schuldig is.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie: Edward Wong Loi Sing

GEWELD OP SCHOOL is een algemeen fenomeen geworden, dat al een tijdje het onderwijs teistert. Niet altijd zijn directeuren voortvarend in het rapporteren van het geweld op hun school uit vrees dat de onderwijsinstelling als onveilig gezien zal worden. Ze doen er verkeerd aan het gewelddadig optreden van hun leerlingen te verzwijgen en te doen alsof er niets aan de hand is.

Recent hebben wij vernomen dat rovers gekleed in een Voj-schooluniform het schoolterrein betreden en scholieren beroven. De jeugdafdeling van het Korps Politie Suriname (KPS) zegt van deze gevallen al op de hoogte te zijn en treedt op dit moment preventief op. Waar nodig zal het korps stappen ondernemen, indien tieners zich aan geweldsdelicten schuldig gemaakt hebben.

Het KPS behandelt vaker klachten van ouders over tieners die agressief gedrag tegen hen gebruiken. Een voorbeeld daarvan is een moeder die vertelt hoe haar dertienjarige dochter recent door de jeugdpolitie is gearresteerd, nadat zij een medescholier op het schoolterrein met een scherp voorwerp heeft gestoken. Het meisje moest vervolgens enkele dagen in het doorgangshuis 'Opa Doelie' doorbrengen.

Geweld verkoopt

Kinderen met traumatische gebeurtenissen, vertonen meestal gewelddadig gedrag in hun latere leven

DE AMERICAN PSYCHOLOGICAL Association definieert geweld als een extreme vorm van agressie. "Geweld verkoopt. We kijken ernaar op de televisie en in de bioscoop. De media leven ervan. We entertainen op geweld", zo verklaart een 'psychiater uit het veld'. Tieners die betrokken zijn bij gewelddadige activiteiten zijn meestal niet alleen, maar handelen vaak in een groep van vrienden. Volgens brigadier Bisschop, hoofd van KPS jeugdzaken, kan erop verschillende manieren naar de ernst van tienergeweld gekeken worden. Het manifesteert zich soms in een eenvoudige mishandeling tot een ernstige vorm van zedengeweld of geestelijke fysieke mishandeling. Tieners kunnen daarom slachtoffer, maar vaak ook verdachte van het geweld zijn.

Kinderen die met traumatische gebeurtenissen te maken hebben gehad, vertonen meestal gewelddadig gedrag in hun latere leven. Als de tiener huiselijk geweld ervaart, leert die hoe dit wangedrag op anderen toe te passen. Slachtoffers van kindermishandeling worden meestal de agressors van misbruik bij anderen. Dit agressief gedrag begint vindt vaak haar oorsprong in hun tienerjaren. Uit onderzoek blijkt dat vroege starters van gewelddadige activiteiten langer doorgaan en uiteindelijk ernstigere delicten plegen. Het is dus zaak om potentiële 'crimineeltjes' zo vroeg mogelijk op te sporen. Tieners worden gemakkelijk beïnvloed door hun vrienden, dus als die vrienden met gewelddadige activiteiten bezig zijn, bestaat de kans dat bij uw tiener gewelddadig gedrag zich zal manifesteren.

Meerdere oorzaken

PEER PRESSURE IS een belangrijke oorzaak van geweld onder jeugdigen, vooral wanneer uw tiener gevoelig is voor agressief gedrag. Psychische onderliggende problemen, zoals ADHD, is ook een andere oorzaak voor het geweld onder tieners. Centre for Disease Control and Prevention (CDC) geeft aan dat er verschillende oorzaken zijn die tot tienergeweld kunnen lijden. Sommige van deze factoren omvatten het milieu, onderliggende psychische omstandigheden en huiselijk geweld.

Onderzoekers vinden dat er weliswaar niet één oorzaak voor tienergeweld bestaat, maar dat het risico ziezo wordt verhoogd, wanneer er geen ouderlijk toezicht aanwezig is. De woonomgeving kan ook ertoe leiden dat uw tiener agressief gedrag gaat vertonen. Wetenschappers van de CDC wijzen op een aantal community-risicofactoren voor geweld onder jeugdigen, waaronder minder kansen op het vinden van een baan, een hoge mate van criminaliteit en sociaal ongeorganiseerde buurten.

In de samenleving wordt veel gesproken over de effecten van de gewelddadige media op het agressief gedrag van tieners. Gewelddadige games en films zorgen wel óf niet voor meer agressie bij kinderen. Ze worden volgens Karin Fikkers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) alleen agressiever als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door ruzie in het gezin of agressie onder vrienden. In een studie van Fikkers blijkt het effect van de gewelddadige media zelfs de andere kant op te kunnen werken. Zo bleek uit de studie dat tieners die meer gewelddadige media gebruikten, maar wel in een harmonieuze omgeving opgroeiden, juist minder agressie vertoonden. Een interessant resultaat dat we eerder nog niet hebben waargenomen.

Betrokkenheid van ouders

 Als ouders geen actieve rol in het leven van hun tiener innemen, loopt het meestal uit de hand

OUDERS WETEN ZICH vaak geen raad meer over de betrokkenheid van hun tiener in drugs, alcohol, wapens en berovingen. Hoewel van recreatief drugsgebruik wordt verondersteld dat het je een goed gevoel geeft, kan langdurig gebruik van illegale drugs vaak gevoelens van depressie, woede en frustratie teweegbrengen. Dit kan bij een tiener tot een gedrag van agressie en woede leiden. Om geweld in het leven van de tiener te voorkomen is het belangrijk dat ouders moeten begrijpen wat de oorzaken zijn voor het gewelddadig gedrag onder jeugdigen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen met andere ouders uit de buurt helpen om het geweld onder tieners te voorkomen en potentiële problemen op tijd te identificeren. Praat met uw tiener over manieren om problemen op te lossen, zonder geweld toe te passen.

De vrienden van uw tiener leren kennen en weten hoe zij ze zich gedragen, is zeer belangrijk bij het vroegtijdig signaleren en tegengaan van geweld onder jeugdigen. Tieners die onvoldoende toezicht hebben, zijn gevoelig voor het vertonen van agressief gedrag of criminele activiteiten, omdat ze slechte keuzes maken. Als ouders geen actieve rol in het leven van hun tiener innemen, loopt het meestal uit de hand. Tieners kunnen kiezen de verkeerde vrienden en doen dikwijls minder hun best op school. Als uw tiener in een buurt woont, waar hij vaak gedwongen wordt om te overleven - en als gevolg daarvan met bendes optrekt, zal uw tiener geneigd zijn zich agressief te gedragen.

Deelnemen aan gewelddadige activiteiten is daarbij niet uitgesloten. Voer daarom gesprekken over hoe gewelddadige situaties op een vredige manier opgelost kunnen worden, voordat er een gewelddadige uitbarsting plaatsvindt. Door een dialoog met uw tiener aan te gaan over het oplossen van conflicten op een niet-gewelddadige manier, kun je hem of haar beter begeleiden. Hierdoor zullen zij vaardigheden ontwikkelen, die ervoor zorgen dat conflicten of meningsverschillen in de toekomst op een veilige manier gede-escaleerd kunnen worden.◊

Dit artikel is verschenen in onze weekendbijlage van 26 maart 2017.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina