Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Jongens presteren minder

SKORO TORI: Jongens presteren minder

14/04/2017 17:00

SKORO TORI: Jongens presteren minder

 

SKORO TORI - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - Illustratie: Edward Wong Loi Sing

IN HET HUIDIGE onderwijssysteem komt het talent van jongens niet volledig tot zijn recht. Dat stelt leerkracht Maureen, die tevens voorstander is van gescheiden onderwijs voor jongens en meisjes. "Als leerkracht moet je een dosis geduld hebben, anders had ik allang bedankt. Meisjes kunnen al jong goed plannen en samenwerken, jongens hebben meer structuur nodig", zegt ze."Jongens presteren gemiddeld slechter dan meisjes in de klas. Dat geldt bij ons en omringende scholen. Ze blijven vaker zitten en verlaten de school ook vaker zonder diploma."

Dat constateert ook een Voj-schooldirecteur in Latour. In de klas moet de leerkracht dikwijls meer met jongens praten. Stoer gedrag in de klas vormt tijdens de les een grote afleiding. Toch zijn de meningen over het scheiden van jongens en meisjes in het onderwijs zeer verdeeld. Clarissa herinnert zich dat het op de basisschool gezellig was om met jongens in de klas te zitten. Ze zijn vaak gangmakers en brengen sfeer in de klas. Het idee om jongens en meisjes in het onderwijs uit elkaar te halen, is overigens niet nieuw.

Denk maar aan bijvoorbeeld de vroegere Sint Elizabeth- en de Sint Paulusschool van het Rooms-Katholieke Bisdom. Bij de jongens waren de leerkrachten fraters en bij de meisjes waren het nonnen. De bijna gepensioneerde leerkracht Hilleouis heeft een andere ervaring opgedaan toen zij lesgaf aan jongens. In de 28 jaar dat ze voor de klas heeft gestaan, heeft ze geprobeerd de 'lastige jongens' aan haar zijde weten te krijgen. "Ik heb altijd een luisterend oor voor mijn leerlingen vooral jongens gehad", zegt Hilleouis. Het lesgeven aan jongens zag zij meer als een uitdaging.

Gescheiden klassen

VOLGENS JELLE JOLLES, cognitief- en klinisch neuropsycholoog en neurowetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, kunnen gescheiden klassen positieve effecten teweegbrengen. Bijvoorbeeld bij de exacte vakken. Jolles meent dat meisjes door jongens geremd worden, omdat die beter zijn of doen alsof ze beter zijn. Het onderwijs is sterk gericht op taal en de leerkrachten voornamelijk vrouwen zien taal als een belangrijk prestatiecriterium. Dit systeem past goed bij meisjes, maar jongens zouden meer baat hebben bij een aanpak gericht op inzicht. Jongens vragen gewoon om een andere aanpak wat betreft leren en gedrag dan meisjes.

De verschillen zijn voor opvoeding en onderwijs van belang om kennis van te nemen. Rond het vierde levensjaar krijgen jongens een boost aan testosteron, verklaren orthopedagogen. Dit zorgt ervoor dat ze bewegelijker worden, interesse krijgen in superhelden en dat ze 'ruw' speelgedrag gaan vertonen. Rondom het vijfde jaar daalt dit testosterongehalte met de helft. In de klas merk je dat jongens dan meer geduld en interesse krijgen in de schoolse vaardigheden. Dit vraagt natuurlijk van de leerkracht kennis en vaardigheden om jongens de ruimte te bieden om hun beweeglijke gedrag te uiten, maar ook de nodige aandacht voor ondersteuning bij hun gedrag.

Veel meer meesters

Een mix van vrouwen en mannen is goed voor de sfeer op schoolen

UIT ONDERZOEK BLIJKT dat vrouwen net zo goed lesgeven als mannen. Toch schijnt het dat zowel jongens als meisjes meer mannen in het onderwijs willen zien. Leerlingen gedragen zich anders als er een man voor de klas staat. Het probleem is dat deze leerkrachten moeilijk te vinden zijn, omdat steeds minder jonge mannen voor een baan als leraar kiezen. Harold, een 35-jarige leerkracht op een basisschool, moet er niet aan denken als enige man op een school te werken. Dat ziet hij niet zitten. Hij vindt het prettig om op maandagmorgen over de voetbalwedstrijd van 'Barça' met zijn collega's te kunnen praten. Voor hem gaat het om de mix tussen vrouwen en mannen. "Dat is goed voor de sfeer op schoolen voor de leerlingen, maar niet omdat het overschot aan juffen verantwoordelijk zou zijn voor het afnemende schoolsucces bij jongens", vindt hij.

Moeilijk

JONGENS KUNNEN HUN onderwijsachterstand inlopen met specifieke lesmethoden en didactiek. In de wandelgangen hoor ik als onderwijsconsultant van leerkrachten dat ze de verschillen tussen jongens en meisjes wel kennen en ervaren. Tegelijkertijd verneem ik dat ze het moeilijk vinden om daar iets in de klas mee te doen. In de leeftijdsfase van zes tot twaalf jaar begint een jongen meer interesse in de vaderfiguur te krijgen. Hij wil vaker bij zijn vader zijn, hij wil ook van hem leren en hem nabootsen. Dat de rol van de vader zo belangrijk is in de ontwikkeling van jongens, komt duidelijk naar voren in een voorleescampagne van vaders in Nederland. Mannen en vrouwen lezen namelijk verschillend voor. Vaders stellen andere vragen dan moeders en brengen andere zaken van het verhaal naar voren. Dit draagt bij aan de taalontwikkeling.

Wie is de baas?

Bij de opvoeding van jongens komen ongetwijfeld wat hobbels kijken

JONGENS HEBBEN EEN sterke behoefte aan competitie en drang. In de klas willen ze bijvoorbeeld weten: Wie is de baas? Wat zijn de regels? Worden de regels op redelijke wijze gehandhaafd? Als dat duidelijk is, ontstaat er rust. Structuur leidt tot ontspannenheid en ook meer aandacht voor de schoolse vaardigheden. Bij de opvoeding van jongens komen ongetwijfeld wat hobbels kijken. Wat zij nodig hebben, is een school met leerkrachten die zich bewust zijn van het gedrag van jongens. En hen zeker ruimte biedt om te handelen en te onderzoeken, maar ook te begeleiden en te sturen. Maar vooral een school die ze gewoon jongens laat zijn. Hopelijk is dit artikel een eye-opener voor ouders en scholen om jongens beter in het gareel te houden.

Dit artikel is verschenen in de bijlage van 8 april 2017.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina