Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: 'Perfecte school'

SKORO TORI: 'Perfecte school'

26/04/2017 17:00

SKORO TORI: 'Perfecte school'

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie dWT

'HET MAAKT VEEL uit in welke buurt en naar welke school een kind gaat." Dat concludeert Asanaifa, een veertienjarige Mulo-scholier in district Wanica. De kansen om jouw diploma te behalen verschillen volgens haar enorm per onderwijs- instelling. Een aardige zoektocht voor ouders aan het begin van het studiejaar. Niet zozeer om een goede nee om de perfecte school - voor hun kind te vinden. Ook voor de moeder van Afanaisa is het van belang dat de leerinstelling past bij haar denkwijze als ouder en bij de ontwikkeling van haar kind.

Vechtpartijen en berovingen op scholen die zich de afgelopen periode hebben voorgedaan, spelen bij de keuze ook een rol. De bedoeling is vaak om het kind in te kunnen schrijven op een openbare school of op een van de bijzondere scholen in ons land. De eerste variant is algemeen toegankelijk en niet gebaseerd op een religie of levensbeschouwing. Bij de tweede variant wordt godsdienstles als belangrijk vak geven. Steeds meer instelling van dit typen stellen zich tegenwoordig open voor 'niet-kerkelijke' leerlingen. Kwaliteit Het behalen van hoge cijfers geeft volgens een medewerker bij de onderwijsinspectie een beperkt beeld van de kwaliteit van de onderwijsinstelling. Er is veel meer waar een ouder naar moet kijken.

Immers, wat voor het ene kind goed is, hoeft niet voor de andere te gelden. Ga de sfeer op het schoolplein tijdens de pauze proeven. Hoe gaan leerlingen met elkaar om? Zijn er regelmatig vechtpartijen, of houden ze rekening met elkaar? En praten de leerkrachten alleen met elkaar of houden ze toezicht. Ook is het belangrijk om een kijkje te nemen, zodra de lesdag erop zit. Een kind moet een brede vorming krijgen: naast het hoofd, óók hart en handen. Dat houdt in, leren leven in de maatschappij, zich leren aanpassen en inpassen in de samenleving.

Keuzevrijheid

Het ontbreken van keuze kan zorgen dat scholen het met de pet ernaar gooien

HET IS HELEMAAL niet zo'n gek idee als ouders wat te kiezen kunnen hebben qua educatie vormen. Onderzoeken laten zien dat de meeste ouders een sterke voorkeur hebben voor onderwijsinstituten met goede leerprestaties. Ze hebben dan een breed scala waaruit gekozen kan worden dat varieert van openbare-, katholieke- en christelijke-, vrije-, islamitische, reformatorische-, evangelische- tot aan gereformeerde scholen. Sommige ouders letten ook op de sociaaleconomische situatie en de reisafstand. Kenners van het onderwijsveld zeggen dat het ontbreken van keuze kan zorgen dat scholen het met de pet ernaar gooien voor wat betreft het verbeteren van de leerprestaties.

Leerinstellingen die zich daadwerkelijk inzetten op een brede ontwikkeling met veel aandacht voor sport of creativiteit. Maar ook focussen op leerprestaties, en het aanleren van hedendaagse vaardigheden. In landen zoals de Verenigde Staten heeft keuzevrijheid een breder karakter. Daar worden middelen voor verschillende onderwijsarrangementen gereserveerd die het beste aansluiten bij de behoeften van een leerling. Ouders kunnen kiezen voor de besteding van fondsen ter ondersteuning van de leerprestatie van hun kind op een openbare school, particuliere school, home school of een andere leeromgeving.

Traditioneel of innovatief

TEGENWOORDIG HOUDEN STEEDS meer leerinstellingen rekening met verschillen tussen kinderen. Want, niet iedereen leert in hetzelfde tempo of heeft hetzelfde temperament. Het traditionele klassikale onderwijs, is allang achterhaald. Er is steeds meer aandacht voor het individuele kind. Scholen besteden nu ook steeds meer aandacht aan de intellectuele ontwikkeling, maar ook aan de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Elke onderwijsinstelling legt het accent anders, zoals de integratie van nieuwe technologie of lesmethoden, excursies, samenwerken met de lokale gemeenschap. The Big Picture Learning-programma in de staat Rhode Island van de Verenigde Staten verwijdert de muren tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Vanaf de kleuterschool gaan leerlingen aan de slag om hun creatieve passies te ontdekken. In dit programma worden mentoren in een bepaald vakgebied met studenten voor een dag gekoppeld. "Het belangrijkste element van het onderwijs op een Big Picture leerschool is dat studenten kennis maken met de praktijk in de echte wereld", zegt Rodney Davis, directeur communicatie bij Big Picture. Het programma is op dit moment operationeel op 55 scholen in heel Amerika.

Voor- en tegenstanders

Tegenstanders vinden dat schoolkeuze de ongelijkheid in de samenleving erger maakt

DE POPULAIRE AMERIKAANSE televisie- en filmacteur Bill Cosby is een grote schoolkeuze voorstander. Als onderwijskundige en grote donateur van vele Afro-Amerikaanse onderwijsinstituten, wordt zijn goedkeuring voor schoolkeuze gezien als een belangrijk teken van legitimiteit. Karey Hardwood, een professor aan de North Carolina State University, is bezorgd over de manier waarop die keuze van invloed op arme kinderen kan zijn. Ze vraagt zich af als kinderen van wie de ouders opkomen, de enige zijn die beter onderwijs moeten genieten? Wat gebeurt er dan met die scholieren?

Tegenstanders beweren dat voorstanders het openbaar onderwijs volledig willen ontmantelen en leerinstellingen als bedrijven willen managen, met een beoordeling van 'succes' of 'falen' op basis van abstracte data verkregen uit slagingscijfers. Leerkrachten zullen als oorzaak van de slechte leerprestaties bij leerlingen gezien worden. Dit zal ouders tegen leerkrachten opzetten, en uiteindelijk de al gemarginaliseerde leerlingen uit arme gezinnen niet helpen. Deze argumenten zijn echter niet gebaseerd op gedegen onderzoek en moeten door voorstaanders weerlegd worden. Tegenstanders vinden dat schoolkeuze de ongelijkheid in de samenleving erger maakt. Voor hen heeft het openbaar onderwijs de kloof tussen arm en rijk niet kunnen oplossen.

Dit artikel verscheen in de weekendbijlage van 22 april.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina