Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • THEO PARA: President kan vechten, niet besturen

THEO PARA: President kan vechten, niet besturen

09/05/2017 10:20

THEO PARA: President kan vechten, niet besturen

 

CONTRAPUNT - President Bouterse heeft de massale demonstraties, tegen verarming en verhoging van belasting op brandstof, bestempeld als een ‘vuile aanval van buiten’. Hij deed dat op een kadervergadering van zijn NDP (Nationale Democratie Partij…, red.) zonder poging tot bewijsvoering. De vergadering was besloten en mocht niet worden bezocht door journalisten. Mogelijk dat de paarse militanten, verblind door partijsectarisme, niet door hadden dat de cocktail van manipulatie, slechts voor interne consumptie was bedoeld.

Tekst: Theo Para - beeld: Jason Leysner

Buiten Ocer gelooft niemand de theatrale praatjes van de president meer! De paarse president had, door zich van kritische journalistieke bevraging te bevrijden, zijn partijkader afgeschermd. Hij had een intieme 'wij versus hen' geschapen. Gecombineerd met het gelijk stellen van de maatschappelijke kritiek op zijn beleid met buitenlandse inmenging, had de president een moreel onveilig klimaat voor zijn kader geschapen. Wie kritische vragen zou durven stellen, liep het risico, ook het stigma van handlanger van het buitenland op te lopen. Deze context van morele intimidatie ligt binnen de NDP altijd in de schaduw van fysieke intimidatie. Immers, aan de reputatie van Baas kleven onvergetelijk de skreki tori's van georganiseerde criminaliteit en misdrijven tegen de menselijkheid.

Behoefte aan vijandbeeld

In-groep ( in group) en uit-groep (out group) zijn belangrijke begrippen in de sociologie en sociale psychologie. Een in-groep is een sociale groep met wie een persoon zich identificeert. Met de uit-groep daarentegen vindt juist geen identificatie plaats. Er lijken evolutionair biologische processen te bestaan die dit verschijnsel faciliteren. Zo zou oxytocine, het zogeheten knuffelhormoon, connectie en altruïsme binnen de in-groep bevorderen. Jegens de uit-groep kan het echter agressiviteit in de hand werken, vooral als de uit-groep als bedreigend wordt ervaren.

In deze wereld van nationale staten met soevereiniteit, is het framen van mensen als nationaal (in-groep) of van 'buiten' (uit-groep), een favoriete redenering van machthebbers om de laatsten minder rechten toe te dichten. Oorlog, slavernij en andere mensenrechtenschendingen zijn niet denkbaar, zonder de slachtoffers als leden van een minder geachte uit-groep voor te stellen. Het zonder vorm van proces, martelen en doodschieten van de vijftien critici van de militaire dictatuur, op 8 december 1982, was vooraf gegaan door een lastercampagne. Zij werden daarin voorgesteld als leden van een levensgevaarlijke uit-groep, als coupplegers van het buitenland (CIA, Nederland). Wreedheid heeft behoefte aan een vijandbeeld.

Geen repressie, goed bestuur

De geschiedenis en actuele feiten leren dat president Bouterse de integriteit, capaciteit en competenties mist

Mensen kunnen zichzelf ontstijgen, we hebben bewustzijn en geweten. Ook Suriname kent zijn morele momenten, waarin inclusiviteit het won van het in- en uit-groep denken. Stephen Porges, Amerikaanse professor psychiatrie, wees op het belang van veiligheid en vertrouwen voor ons 'systeem van sociale betrokkenheid'. Hij duidde daarmee op de open creatieve verbindende instelling van ons brein en zenuwstelsel. Als ons systeem van sociale betrokkenheid actief is, hebben wij niet de tunnelvisie van stress door dreiging, maar het meervoudig perspectief van de wijsheid.

Een president-van-allen, die op inclusieve wijze, de samenleving zou willen mobiliseren en verenigen om de nationale crisis te lijf te gaan, zou een veilig en vertrouwenwekkend klimaat, bevorderen. Hij zou zijn bevolking niet in in- en uit-groepen verdelen, maar de gemeenschappelijkheid als Surinamers en mensen benadrukken. Hij zou tegenspraak als signaal van betrokkenheid verwelkomen. Hij zou niet partijloyaliteit maar professionaliteit en productiviteit centraal stellen. Hij zou opvreedzame demonstraties van zijn landgenoten niet reageren met vechten, niet met brute repressie zoals op 18 april, maar met goed bestuur. De geschiedenis en actuele feiten leren dat president Bouterse de integriteit, capaciteit en competenties, nodig voor inclusief verantwoordelijk en effectief bestuur, mist. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 5 mei.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina