Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Vroege kinderontwikkeling

SKORO TORI: Vroege kinderontwikkeling

10/05/2017 17:00

SKORO TORI: Vroege kinderontwikkeling

 

De huidige situatie waarin het Surinaams kind momenteel verkeert, scoort een zware onvoldoende. De praktijk laat zien dat voornamelijk jonge kinderen, uit achtergestelde buurten, het heel moeilijk hebben. Bij de politie worden regelmatig meldingen van seksueel misbruik onder jonge kinderen gedaan.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie: Edward Wong Loi Sing

HET GEVAL VAN een zestienjarig Guyanees meisje, dat in een bordeel prostitueerde, is nog vers in het geheugen. Ze bleek toen illegaal in ons land te vertoeven. Echter, ze werd op vierjarige leeftijd al misbruikt door haar opa. Sommige alleenstaande moeders zijn noch financieel, noch in pedagogische zin in staat de zorg te bieden die hun kind hard nodig heeft.

Internationale organisaties als Unicef maken zich bijzonder bezorgt over de situatie van kinderen in ons land. Na een recente evaluatie over Suriname in Genève heeft de United Nations aanbevelingen richting de regering gedaan om verbetering in de wetgeving aan te brengen met betrekking tot kinderdagverblijven.

Tijdens de evaluatie is ook aandacht besteed aan de toewijzing van voldoende financiële middelen voor het onderwijs op het gebied van vroege kinderontwikkeling en voornamelijk in gebieden buiten Paramaribo. Het aantal inschrijvingen in het basisonderwijs is volgens Bert Eersteling, kenner van het onderwijs in het binnenland, in de laatste tien tot twintig jaar steeds toegenomen. Er zijn volgens Eersteling vanaf 1994 meer dan zestien nieuwe scholen in het binnenland gebouwd.

Hoopvol

Onvoldoende investeren in ECD kan resulteren in een vertraagde ontwikkeling van het kind

MET HET BOVENSTAANDE wordt een somber beeld voor de toekomst geschetst, realiseer ik mij. Toch is er nog hoop het tij kan gekeerd worden, als de regering meer initiatieven aan de dag zal leggen. Een recent voorbeeld hiervan is het samenwerkingsverband welke het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschapscommissie aangegaan is. Deze samenwerking heeft onder andere te maken met het stimuleren van de vroege ontwikkeling onder peuters tussen 2,5 en vier jaar. Het vroege kinderontwikkelingsprogramma (ECD) in ons land heeft betrekking op stimulering van de ontwikkeling van het kind van nul tot acht jaar. Gelet op de leeftijdsgroep overlapt dit programma het kleuteronderwijs (vier en vijf jaar) en de beginjaren van de lagere school. Het is van belang dat alle kinderen de beste start in hun leven krijgen om tot volwaardige burgers uit te groeien.

Ongetwijfeld heeft u zich ooit verbaasd over de manier waarop een baby je vinger vastgrijpt met zijn perfect gevormde handjes. Of over de fascinerende tekenstijl van uw peuters. Het 'jonge kind' staat tegenwoordig niet voor niemendal volop in de belangstelling. Vroege kinderontwikkeling, of ECD, verwijst naar een veelomvattende benadering van beleid en programma's voor kinderen vanaf de geboorte tot acht jaar oud. Onvoldoende investeren in ECD kan resulteren in een vertraagde ontwikkeling van het kind, maar kan ook belemmerend optreden op de optimale betrokkenheid en prestatie in het leven van het kind. Ervaringen van ECD-programma's over de hele wereld tonen de goede voornemens voor het welzijn van kinderen, hun gezinnen en de buurten waarin ze wonen aan.

Gezonde start

Vakanitie Kinderen (1)

DE MEESTE BOVENSTAANDE in het menselijk leven voltrekken zich tijdens de beginjaren, bovendien in een snel tempo. In een kansarm milieu komt dat meer onder druk te staan dan in andere milieus. De periode vanaf de bevruchting tot acht jaar is cruciaal voor een gezonde cognitieve, emotionele ontwikkeling en fysieke groei van het kind. De snelle ontwikkeling van de hersenen van het kind begint al in de prenatale fase en voltrekt zich verder na de geboorte. Onderzoek heeft aangetoond dat de helft van het intelligentiepotentieel rond het vierde jaar al ontwikkeld is. En ook dat vroege interventies een blijvend effect kunnen hebben op de intellectuele capaciteit, persoonlijkheid en het sociaal gedrag. Een tekort aan voeding voor de geboorte en in de eerste levensjaren kan de hersenontwikkeling ernstig beschadigen en kan leiden tot neurologische- en andere ontwikkelingsstoornissen.

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot drie jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen in de kleuterklassen van de basisschool. Beide programma's richten zich op meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijk. Het doel van voorschoolse educatie is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start op de basisschool maken. Kinderen zijn tijdens de uitvoering van deze programma's bezig met tekenen en zingen, ze doen spelletjes, spelen buiten, en luisteren naar verhalen. Daarnaast besteden de programma's aandacht aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, cognitief en motorisch gebied. Bijvoorbeeld leren samenspelen, het leren van woorden en bewegen. In Nederland is de voorschoolse en vroegschoolse educatie bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze in groep drie (eerste klas) beginnen.

Samen spelen

OUDERS VRAGEN ZICH weleens af als het wel nut heeft om met je kinderen te spelen. Spelen met je kinderen heeft wel degelijk zijn nut: de band met het kind wordt hechter én het kind doet het later veel beter op school. Dat blijkt uit een studie in België. Maar 28 procent van de geënquêteerde Vlaamse ouders bleken vaak woordspelletjes te spelen of liedjes voor hun kind te zingen. In vergelijking met ouders in Noord-Ierland was dat 68 procent. Als ouders met hun kleuters vaak samen spelen, blijken die vier jaar later hoger te scoren in rekenen en taal. Volgens professor Michel Vandenbroeck van UGent heeft de leeromgeving thuis een grote en langdurige impact op de schoolresultaten van de kroost. Dit betekent niet dat ouders de druk op de kleintjes moeten gaan opvoeren, door ze te leren lezen en schrijven voordat ze naar school gaan. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 5 mei.

 

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina