Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • 'Nieuwe leiders': Curtis Hofwijks

'Nieuwe leiders': Curtis Hofwijks

15/05/2017 17:00

‘Nieuwe leiders’

 

Curtis Hofwijks, Stefano ‘Pakittow’ Biervliet, Bryan Boerleider en Maisha Neus stonden aan de vooravond van de massale protestacties tegen het huidige regeringsbeleid en wisten een achterban te mobiliseren. Zien zij zichzelf als ‘nieuwe leiders’ van het land? M&M vroeg het aan deze vier jonge activisten. ‘Met een sterk team is het mogelijk om een leider te zijn.’

Tekst: Naomi Hoever - beeld: Irvin Ngariman

BIJ CURTIS HOFWIJKS kriebelde het activisme al kort voor de verkiezingen, toen het parlement maanden niet bijeen was gekomen. "Ik wilde met een bordje gaan protesteren 'no work no pay voor DNA', want als wij niet werken worden wij ook niet uitbetaald." Hij zag ervan af maar bij hem groeide de weerzin nadat Gillmore Hoefdraad de functies van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en die van minister van Financiën combineerde. Ziekte weerhield de 29-jarige vader van een zoontje van drie hiertegen in actie te komen.

Mijn generatie zal zich niet laten verdelen

Toen de eerste devaluatie werd doorgevoerd, na de verkiezingen, gaf dat de doorslag. "De twee functies van governor en minister van Financiën zijn niet verenigbaar", motiveert hij zijn eerste actiestap. De derde telg van Gladys Miller en Purcy Hofwijks toonde publiekelijk zijn strijdvaardigheid en haalde voor het eerst het nieuws, toen hij ongeveer twee jaar geleden met een eenmansactie begon voor het parlementsgebouw met een protestbord. Bevlogen door wat hij noemt onrecht en moe van dit wanbeleid zocht hij dagelijks de Waterkant op om als individu, dichtbij het huis van het volk, te protesteren. De groep groeide gestaag. Dagelijks trok hij er met veertig tot vijftig mensen op uit. "Dit is mijn bestemming. Ik kan het niet laten", zegt een gedreven Hofwijks.

Potentie

OP DE VRAAG of hij tot een leider gerekend kan worden, antwoordt hij: "Leiderschap kan je op verschillende niveaus tot uiting brengen. Het kan door de gemeenschap te dienen, actief zijn in verenigingen, op school of je kan een voorbeeldfunctie in je omgeving innemen. Ik probeer het laatste sterk tot uiting te brengen. Kortom, ik probeer een leider te zijn waar het nodig is." Hij vindt dat ongeacht welke partij aan de macht is de oppositie zich niet slechts constructief moet opstellen. "Constructieve oppositie snap ik niet. Wat goed is moet je ondersteunen. Wat fout is moet je afwijzen." Volgens Hofwijks is ons politiek bestel dusdanig verziekt.

Als de regering opstapt zoals zijn actiegroep eist, moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven, meent hij. Een tussentijdse kabinet ziet hij echter wel als alternatief. Als de regering opstapt, heeft de actiegroep een plan, maar hij vindt het te prematuur om hiermee al te zwaaien. "Schoenmaker houd je bij je leest. Als de tijd daar is zullen wij het presenteren." Over leiderschap tonen zegt Hofwijks: "Samenwerken en inleveren. Leiderschap betekent dat je iedereen nodig hebt. Je hebt zowel de vakbond als de oppositie nodig. Wij weten dat een massa in je eentje op de been brengen niet mogelijk is."

Eenheid

Curtis Hofwijks Protestmanifestatie

HET IDEAAL 'EENHEID' is volgens Hofwijks makkelijk te realiseren. "Mijn generatie wil geen 'bullshit' horen. Wij zullen ons niet laten verdelen. Onze generatie zal zich niet laten leiden door etnische scheidslijnen. Alle huidige leiders zijn boven de zeventig." Voor Hofwijks is nu het moment om het heft in eigen handen te nemen. Om het nationalistisch gevoel te versterken, zouden er congressen georganiseerd moeten worden, oppert hij. Ook zouden positieve rolmodellen beter belicht moeten worden. "Jongeren leven van voorbeeldfiguren." Hofwijks spreekt van 'schijneenheid', en vindt dat de regeringspartij 'NDP-negers' aanzet tegen Hindostanen."De NDP is een racistische partij; erger dan de partijen die op etnische basis gestoeld zijn. Ze zijn ook geen jongerenpartij. Jongeren in de NDP zijn als een nul voor een getal", haalt hij uit.

Met de protestacties die onder leiding van Hofwijks in december 2015 zijn gestart wilde hij meer bereiken dan alleen een verbetering brengen in het beleid. "Burgers bewegen om zich kritischer op te stellen." Hij ziet graag dat de anti-corruptiewet wordt aangenomen, maar deze wet moet ook corruptelingen die geld stelen, dwingen het terug te betalen. Dat de regering het roer omgooit is voor hem het primaire doel, maar als dat niet gebeurd ziet hij haar liever gaan. Toch heeft zijn strijd gevolgen gehad in zijn privéleven. Aangezien de protestacties naar zijn zeggen op gegeven moment een doorn in het oog werden van zijn ex-werkgever (een multinational die gebaat is bij een onverstoorde relatie met de regering) kwamen zij een afkoopregeling overeen.

Hij was bereid deze prijs ervoor te betalen. Hofwijks, die graag ziet dat de burgerij zich anders opstelt, constateert een passieve houding onder Surinamers. "Terwijl iedereen weet wat er verkeerd gaat zwijgt men over bepaalde zaken. Als iedereen dezelfde houding aan de dag legt van: 'laat mij op mezelf focussen' of 'ik heb genoeg dingen waarmee ik mij kan bezighouden', verandert er niets", is zijn stellige overtuiging.

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 13 mei.

Lees ook:

deel 2 over Stefano Biervliet

deel 3 over Bryan Boerleider 

deel 4 over Maisha Neus

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina