Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: (On)gestoord verder na onderwijsstaking?

SKORO TORI: (On)gestoord verder na onderwijsstaking?

24/05/2017 17:30

SKORO TORI: (On)gestoord verder na onderwijsstaking?

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - illustratie: dWT

NA DE RECENTE staking van de onderwijsbonden Bond van de Leraren en Alliantie (BvL) voor Leerkrachten in Suriname (ALS) voor voornamelijk verbetering van lonen voor onderwijsgevenden, zijn de problemen binnen het onderwijs alleen maar toegenomen. De stakende leerkrachten ageerden eveneens tegen de verhoging van de brandstofprijs en de verhoogde kosten van levensonderhoud. Ze stellen dat het standpunt, vanuit het ministerie van Onderwijs (Minov), met betrekking tot inhaalschema's van Wetenschap en Cultuur, volstrekt onnodig is om aan hun op te leggen. Ursula is al 38 jaar in het onderwijs en heeft verschillende onderwijsstakingen meegemaakt. Ze vindt dat de leerkrachten competent genoeg zijn de achterstanden naar eigen inzichten in te kunnen lopen.

Die doen al hun uiterste best om de leerstof in te halen. Bezorgde ouders zitten met de handen in het haar, daar met de zoveelste onderbreking in het onderwijs, het schooljaar als verloren beschouwd mag worden. Terwijl er in de paasvakantie nog leerstof werd ingehaald, volgde er meteen na deze vakantie een nieuwe stakingsperiode. Repetities moesten opnieuw onderbroken worden. In groep zeven zit de tienjarige zoon van Hillary. Hij zit op een openbare school, doorgaans heeft hij al begeleiding nodig. Nu met de vele onderbrekingen dit jaar gelooft zij niet dat haar zoon over zal gaan. De regering heeft, volgens critici, nagelaten gemaakte afspraken met de onderwijsbonden na te komen, er wordt ook nog verwezen naar de provocerende uitlatingen vanuit Minov.

De onderbreking heeft, volgens hen, nog meer ernstige schade aan het onderwijsproces toegebracht. Dit zal de ontwikkeling van ons land niet ten goede komen en de economische crisis alleen maar verergeren. In het belang van de continuïteit in het onderwijs zal met man en macht gewerkt moeten worden en alles in het werk stellen zodat de voortgang van het onderwijsproces door te laten gaan. Ook tijdens deze staking is gebleken hoe sterk verdeeld de vakbeweging is in de strijd voor lotsverbetering voor onderwijsgevenden. De Federatie van Leerkrachten in Suriname (Fols) heeft consequent haar lidbonden opgeroepen niet mee te doen met de stakingsactie van de BvL en ALS zodat het onderwijs door kan gaan.

Gevolgen van onderbrekingen

Sommige ouders zijn gedwongen eerder hun werk te verlaten om hun kind op te vangen

STAKINGEN VAN ONDERWIJSGEVENDEN worden vaak, door sommige critici, als nutteloos en politiek gemotiveerde acties gezien. De onderbreking veroorzaakt een groot ongemak voor leerlingen, ouders en niet-stakende collega's. Sommige ouders zijn gedwongen eerder hun werk te verlaten om hun kind op te vangen. Onderbrekingen gedurende het schooljaar hebben ongetwijfeld verstrekkende gevolgen voor het onderwijs van het lerend kind. Het absorberen en begrijpen van de leerstof, vooral bij de exacte vakken, heeft toch wat tijd nodig. Het behandelen van te veel leerstof in een korte periode is pedagogisch onverantwoord. Kevin, een jonge leerkracht, zegt: "Wij zijn ons ervan bewust dat een staking storend voor ouders kan zijn. Wij verontschuldigen ons hiervoor".

Ook zegt hij dat leerkrachten het staken niet licht te moeten opvatten. De problemen die zij dagelijks in het onderwijs ervaren zijn echter te groot om genegeerd te worden. De onderwijsgevenden zijn zich ook ervan bewust dat veel ouders hun bezorgdheid delen. in de Verenigde Staten zijn verschillende studies gedaan om de ware effecten van een lerarenstaking te meten. De meeste van deze studies meten de leerprestaties met gestandaardiseerde testscores. Ze illustreren toch wat de gevolgen van een afwezige leerkracht kan zijn. Het lijkt erop dat hoe hoger het leerjaar, hoe negatiever de impact is. Het resultaat is duidelijk te zien bij taal en rekenrepetities op de basisschool. De nadelige effecten vermenigvuldigen zich echter op de middelbare school.

Bijlessen

NA DE ONDERWIJSSTAKING is het, voor leerkrachten en leerlingen, 'back to normal', maar is dat wel waar? Enkele ouders zien het niet meer zitten, geven het op of doen iets anders. Er zijn verschillende manieren om de achterstanden in te lopen. Een van de manieren is om uw kind bijlessen te laten volgen. Zij, die iets beter bij kas zijn, namen tijdens de staking een tutor voor extra bijles in rekenen en taal. Met de "mofina" ligt het een beetje anders, als het kind 'knap' is doet zij aan zelfstudie en hopen dat het kind het toch nog op het nippertje zal halen of juist niet. De ideale situatie is natuurlijk dat de leerlingen de bijles thuis in vertrouwde omgeving krijgt. Indien de leerkracht niet thuis ontvangen kan worden, kan een afspraak gemaakt worden zodat de bijles op een openbare locatie plaatsvindt. Bijlessen, huiswerkbegeleiding en examentrainingen brengen vele voordelen met zich mee. Het is algemeen bekend en logisch dat door veel intensief oefenen het kind de lesstof beter opneemt. De resultaten zijn na de bijlessen dan ook, bij een goede instelling van de leerling, beter.

Lerarentekort

PSYCHOLOOG EN PEDAGOOG Daniel El' Konin benadrukt dat de vormen 'willen en kunnen' de drijfveer is voor het ontwikkelen van academische kwaliteiten. Het kind krijgt, meestal in een kleinere zetting, persoonlijke begeleiding dus de aandacht waar het bij sommige scholen aan schort. Door het lerarentekort worden zo veel mogelijk kinderen in een klaslokaal gepropt om de kosten laag te houden, dit is bij alle openbare scholen aan de orde. Niet alleen het feit dat de aandacht verdeeld moet worden, in klassen met vaak wel meer dan dertig leerlingen, ook de manier waarop de les verzorgd worden is vaak onder de maat.

In kleine groepjes, als bij individuele bijlessen, krijgt de leerling de aandacht die het verdient en meestal ook hard nodig heeft. De interactie tussen de bijlesleerkracht en leerling optimaliseert de leerprestaties. Mijn advies voor leerlingen en ouders is: gebruik je tijd nuttig, doe aan zelfstudie, herhaal de leerstof met jouw medeleerlingen en blijf gefocust op zaken die belangrijk zijn voor jouw toekomst. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 20 mei.

Share on Facebook    

Gerelateerde Paramaribo Post artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina