Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Schoolrendement nul

SKORO TORI: Schoolrendement nul

25/08/2017 16:00

SKORO TORI: Schoolrendement nul

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

DAT HET RESULTAAT dit schooljaar niet geweldig zou zijn, had een groot deel van de samenleving enigszins verwacht. Maar wat als donderslag bij heldere hemel aankwam, zijn de resultaten van niet één, maar zes voj-scholen waarbij het rendement van nul geslaagden en in sommige gevallen nul voor het herexamen neergezet is. Dit geeft voor de zoveelste keer aan dat we iets structureel fout doen binnen het onderwijs. Als Tiffany voor de tweede keer in de tweede klas van de mulo blijft zitten, besluiten de ouders uit wanhoop hun dochter bij het lager beroepsonderwijs (lbo) in te schrijven. Na een evaluatie wordt Tiffany in de tweede klas ingeschreven en ze gaat zonder al teveel inspanning over van de tweede naar de derde klas en komt vervolgens in 4B terecht. Aan het einde van het vierde leerjaar voltrekt zich het dramatische en alarmerende gebeuren. Op de school van Tiffany halen nul leerlingen dit jaar de eindstreep. Dit schooljaar is het trouwens de eerste keer dat lbo (nieuwe stijl)-vierdejaarsleerlingen aan het examen hebben deelgenomen. Met de handen in het haar vragen Tiffany's ouders zich af hoe dit mogelijk is.

Eindelijk is de leiding van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur tot het besef gekomen dat het binnen ons onderwijs niet langer zo door kan gaan. Bij monde van de topman van het ministerie zijn een diepgaand onderzoek naar en een evaluatie van de slechte schoolresultaten van de afgelopen jaren aangekondigd. Deze aankondiging is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Claudia is een moeder van drie kinderen die allen in het basisonderwijs zitten. Ze vindt dat wij al jaren met een slechte aanpak binnen het onderwijs geconfronteerd worden. "Elk jaar worden tegen deze tijd van het schooljaar vernieuwingen beloofd. Er zijn eerder ook al beloftes van diepgaand onderzoek en evaluaties gedaan, maar zonder enig resultaat", zegt ze. Het verwijt dat alleen de afgelopen onderwijsstakingen de boosdoener van deze slechte resultaten zijn, blijkt ongegrond te zijn. Rapportages wijzen uit dat op scholen waar onderwijsgevenden nauwelijks of helemaal niet hebben gestaakt, de resultaten slechter zijn dan op scholen waar er wel gestaakt is.

Mogelijke oorzaken

Het is cruciaal dat er een onderzoek komt naar de jarenlange slechte resultaten binnen ons onderwijs

OVER HET ALGEMEEN heeft het falen vele nadelen voor gezinnen, aangezien onderwijs belangrijk is en als een voorwaarde voor een beter leven wordt gezien. Het probleem van de lage leerprestatie is een grote uitdaging die negatieve en gevaarlijke gevolgen voor het gezin en de samenleving kan hebben. In gezinnen die onder dit probleem gebukt gaan, heerst er een situatie van instabiliteit en er zijn gevallen bekend van geweld en van huis weglopen van kinderen. Zo zijn er nog tal van andere gevallen die vaak het gezin vernietigen en die een negatieve weerspiegeling van de samenleving als geheel hebben. Het behalen van lage leerprestaties is een van de meest uitdagende problemen voor leerlingen en onderwijsgevenden. Dit probleem heeft verschillende oorzaken en kan onder andere educatief, sociaal, cultureel en psychologisch van aard zijn.

Lage repetitieresultaten kunnen echter worden gedefinieerd als: de zwakte van sommige leerlingen in een bepaald vak als gevolg van een aantal redenen. Deze zwakte kan betrekking hebben op de student zelf, het gezin en de sociale en leeromgeving. Dit kan uiteindelijk leiden tot herhaaldelijk blijven zitten. Het begrip 'lage leerprestaties' kan gedefinieerd worden als een rem op een poging tot succes en de angst om fouten te maken. Een leerling neemt goede of slechte leerprestaties mee naar het volgende leerjaar. Het is cruciaal dat er een onderzoek komt naar de jarenlange slechte resultaten binnen ons onderwijs. Het onderzoek zal moeten uitmaken wat de daadwerkelijke factoren zijn die de lage leerprestatie van leerlingen veroorzaken. Ligt het bij het afwisselend gebruiken van oude en moderne onderwijsmethoden? Of bestaat er een ongezonde relatie tussen leerkrachten en leerlingen die kan leiden tot het ontwikkelen van een negatieve schoolattitude bij leerlingen.

Weg naar succes

HET IS GOED om te benadrukken dat wie niet naar succes in zijn leven streeft, geen ambities heeft, dus het is ambitie die de motor van succes aandrijft. Echter, er moet erop worden gewezen dat succes hardwerken, opoffering en geduld vereist. Daarom moeten de leerlingen hard werken en hun best doen om succes op school en in het leven te behalen. Er is een bekend gezegde dat het voorgaande samenvat: 'Wat je zaait, dat zal je oogsten'. Onderwijsgevenden en ouders moeten leerlingen ondersteunen door te geloven in hun potenties om hun doelen te behalen. Niemand kan succesvol zijn zonder te leren uit zijn fouten. Succesvolle mensen zijn niet bang om fouten te maken, omdat fouten hen kansen en ervaringen bieden.

De samenleving verwacht dat het aangekondigde onderzoek met daadwerkelijke oplossingsmodellen komt om het probleem van de lage leerprestaties aan te pakken, waaronder het presenteren van de oorzaken van het onder de maat presteren van leerlingen en het ontwikkelen van duidelijke beleidsplannen om succes te behalen en de potentie van de leerling niet te onderschatten. Onderzoek heeft uitgewezen dat inspanningen in de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen tot verhoogde concentratie leidt tijdens het leren. Het creëren van een ontspannende en veilige schoolomgeving kan tevens leiden tot een verhoogde motivatie van leerlingen. Het probleem van 'lage leerprestatie' is een van de grote problemen die het werk van scholen in ons land belemmert en het komt vaak voor dat zij hun doelen en missie niet op een efficiënte wijze tot uiting brengen. Iedereen die in het onderwijsveld werkt, moet toegeven dat het fenomeen van 'lage leerprestatie' bestaat en dat een groep van leerlingen niet in staat is om met de rest van de klas mee te gaan. Dit kan soms leiden tot verstoring van de les in de klas en op school. ◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 19 augustus

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina