Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Ondernemen moet met passie

Ondernemen moet met passie

14/09/2017 16:00

Ondernemen moet met passie

 

ACHTERGROND - Wil je succes, dan moet je bereid zijn om ervoor te werken. Dat is waar vele jonge ondernemers en professionals met hart en nieren in geloven. Een acht tot vier-baan is geen optie, maar bovenal is bij hen daar geen behoefte aan. Als een professionele jongleur worden de noodzakelijke levenstaken zoals educatie, ondernemerschap, leiderschap en ontspanning in de juiste dosering beleefd.

Tekst: Agatha Castillo - beeld: Jason Leysner & Ayan Jhinkoe

IN EEN LAAGBOUWWONING te Weg naar Zee wordt keihard gewerkt aan het maken van bijenkasten. Het is hoogseizoen voor de bijen, want tijdens de droge tijd komen zij naar buiten. Het is dan ook een drukte van jewelste in de werkhal van Antonie Bischop. Het geluid van de honingbijen is ronduit angstwekkend. Geruststellend klinkt het: "Ze vallen je alleen aan als ze agressief worden." Met een grote glimlach legt Bischop uit dat de honingbijen alleen naar hun nectar vliegen en niet naar mensen. Met toenemende verbazing aanschouw ik het tafereel. De aanzienlijk stressende jongeman verklapt dat ze achter op schema zijn. "We hebben pas tien kasten", zucht Bischop, "maar we moeten totaal tachtig bijenkasten bouwen". In eerste instantie verwacht je geen jongeman van twintig te treffen als hoofdverantwoordelijke van een honingbedrijf. Met zijn frisse en vriendelijke uitstraling lijkt hij de boel echter prima onder controle te hebben.

Elke dag start Bischop zijn dag om half vijf 's morgens. "Minimaal een halfuur boek lezen, daarna het nieuws doornemen, kwartier lang set-ups en vervolgens het erf harken of schoffelen. En dan koken en uit huis." Dit strakke dagelijkse programma stelt hem in staat om landbouwkundig student te zijn, minimaal twee keer in de week te zwemmen, medebedrijfsleider van Ambrosius-Bees te zijn, pc's te monteren en nauw samen te werken met Anwar Alibux van Stichting Alkmania. "Voor hem ben ik momenteel aan het onderzoeken hoe je planten kan bestrijden met extracten van planten; plantaardige bestrijdingsmiddelen dus." Dit laatste onderzoekt de ondernemer thuis op zijn achtererf. De samenwerkingsverbanden met de twee bedrijven zijn voortgevloeid uit een training die hij heeft gevolgd van de Global Shapers Paramaribo. Bischop mag met recht een succesverhaal genoemd worden dat is voortgekomen uit deze training.

Gobal Shapers

Het programma heeft mij geholpen betere keuzes en nieuwe vrienden te maken en in het bijzonder een beter inzicht te ontwikkelen 

IN 2014 BEGON de jongerenvrijwilligersorganisatie Global Shapers Paramaribo met een pilotprogramma van vijf dagen. Doel: jongeren motiveren hun passie te volgen, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en hun visie op de wereld te verbreden. Dit jaar is het de derde keer dat twintig jongeren tussen de 16 en 24 jaar aan het tiendaagse Future Leaders and Entrepreneurs (FLaE)-programma kunnen deelnemen. "Het programma heeft mij geholpen betere keuzes en nieuwe vrienden te maken en in het bijzonder een beter inzicht te ontwikkelen van ondernemen en het leiden van mensen", somt Bischop op. "Doordat de verschillende mensen hun ervaringen delen, komen de participanten er langzaam achter wat hun passie is en hoe ze ervoor moeten gaan. De praktische workshops geven de basisvaardigheden die ze nodig hebben om verder te gaan. Dit allemaal in twee weken tijd in vergelijking met de jarenlange studie en werkervaringen die ik heb moeten doorlopen", verklapt Global Shaper Razia Taus als reden van succes van het programma. Taus, die zelf ook ondernemer is, is vanaf de pilot nauw betrokken bij het programma en mag het dit jaar zelfs leiden.

Ondernemen en onderwijs

Honing

DE JONGERENORGANISATIE IS van mening dat ondernemer- of leiderschapstrainingen beperkt zijn tot het tertiair onderwijs. Of het zijn cursussen en eenmalige workshops die hoge kosten met zich meebrengen. "Wij geloven dat het voorzien van jongeren van de vaardigheden, kennis en inspiratie op jongere leeftijd, niet alleen persoonlijke ontwikkeling stimuleert in een vroeg stadium, maar hen ook helpt om beter voorbereid te zijn om beslissingen te nemen voor verder onderwijs of tijdens hun carrière", onderbouwt Taus de visie van de organisatie verder. Die meent dat educatie in alle vormen cruciaal is voor vooruitgang en duurzame ontwikkeling van het land. Echter, de groep vreest dat de huidige crisis in het land het gevaar met zich meebrengt dat een hele generatie minder gebruik kan maken van de kansen om zichzelf en haar land te helpen ontwikkelen. Hierin kan Steven Mac Andrew van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), zich terugvinden.

Daarentegen kampt het land al enkele jaren met een levensgroot probleem. Teveel vroege schoolverlaters en het moreel verval zijn volgens hem ingrediënten voor ongewenste situaties, zoals toename van criminaliteit. Behalve dat er voornamelijk naar deze groep jongeren gekeken moet worden om te zien hoe hen nieuwe kansen te bieden om betere keuzes in het leven te maken, pleit hij ook voor een uitgebreider curriculum op school. "Ondernemerschap moet je meenemen in het reguliere onderwijs. Leer jongeren al heel vroeg creatief en innovatief te zijn." Hoewel het huidige ongunstige ondernemersklimaat het voor zowel jongeren als ouderen moeilijk maakt te ondernemen, vindt de VSB-directeur toch dat dit te allen tijde gestimuleerd moet worden. Het beleid om voornamelijk startende ondernemers een duw in de rug te geven, is echter aan vernieuwing toe. Een van de grote obstakels waar ondernemers tegenaan lopen, is het financiële gedeelte. Gelukkig is het Garantiefonds onlangs weer in het leven geroepen en heeft het ministerie van Handel Industrie en Toerisme het Klein en Middelgroot Ondernemersfonds nieuw leven ingeblazen. Via deze twee instanties kunnen ondernemers nu wel enige financiële steun ontvangen bij het opzetten van hun bedrijf.

Positieve voorbeelden

Het is niet zo gemakkelijk als je denkt

Chef Dame

MAAR TOEGANG TOT kapitaal is niet het enige wat nodig is om een onderneming op te zetten of een jonge professional te zijn. Hier speelt het FLaE-programma voornamelijk op in. Aan de hand van de elementen gebalanceerde leefstijl, duurzaam ondernemen, praktijkgericht leren en zelfreflectie is het programma opgesteld. Doordat er veel waarde wordt gehecht aan persoonlijke ontwikkeling en het in contact komen met positieve rolmodellen tijdens het FLaEprogramma, is deelnemer Rhaidel Roelandt gemotiveerd zijn passie te volgen. In 2015 meldde Roelandt zich aan als kandidaat bij het programma. "Het heeft mij het zelfvertrouwen gegeven om verder te gaan ondernemen en om mijn passie te volgen", lacht de twintiger. Voor FlaE studeerde Roelandt electrotechniek, een vak waar hij van hield, maar dat uiteindelijk toch niet zijn passie was.

Ondanks dat de jonge ondernemer diep van binnen wist dat bakken zijn passie was, durfde hij nooit echt de stap te nemen om er wat mee te doen. "Enkele bestellingen hier en daar en dat was het." Daarnaast demotiveerde zijn vorige werkgever hem door te stellen dat hij te jong was om te ondernemen. "Je bent nog jong, wat weet jij van ondernemen? Het is niet zo gemakkelijk als je denkt", moest de jonge pastrychef aanhoren. Tijdens het programma leerde hij niet alleen hoe je een bedrijf kunt opzetten, maar ook hoe voor jezelf te blijven zorgen. "Tijdens een sessie over gezond leven heb ik geleerd over de noodzaak van een goede gezondheid onder alle omstandigheden. Juist als drukke ondernemer is het belangrijk om je gezondheid ook goed in de gaten te houden." Hier onderstreept hij het hebben van voldoende rust, goede voeding en beweging. Novijani Kertosari bevestigt het positieve gevolg van het programma. De achttienjarige is president van de Rotary Sponsored Club Interact Club Creating a New World. "Voor FLaE zou ik nooit hebben gedurfd om een leidinggevende functie binnen de organisatie in te vullen", bevestigt zij.

Dat het programma een blijvende indruk heeft gemaakt op Kertosari komt door de openheid en behulpzaamheid van de coaches en organisatie. "Je leert heel veel nieuwe mensen kennen en ze staan ook open om ons verder te begeleiden als we hulp nodig hebben of geïnteresseerd zijn in de dienst of het product van hun bedrijf." Het gebrek aan motivatie en steeds verkeerde rolmodellen kiezen, kenmerkt Kertosari in haar directe omgeving als drempels voor jongeren die willen ondernemen. "Jongeren willen nu snel geld verdienen. Maar ook door het ontbreken van de stimulans van huis uit, kunnen jongeren remmen om hun doel te bereiken." Aan het gebrek aan positieve rolmodellen kan Mac Andrew zich ook mateloos storen. "Als we elke dag alleen maar moeten lezen en horen via de media dat bijvoorbeeld stelen goed gepraat wordt of dat de meeste mensen die berovingen plegen jongeren zijn, dan schetst dat een heel triest beeld voor andere jongeren." Om hierin enige verandering te brengen, voert de VSB al sinds begin van de maand augustus een campagne, waarbij vier succesvolle jonge ondernemers belicht worden. "Zo kunnen andere jongeren ook zien dat er betere manieren zijn om aan geld te komen."

Donaties

AAN HET BEGIN van het FLaE-project had Kertosari toch haar twijfels. Voor het programma hoeven de twintig deelnemers die geselecteerd worden niets te betalen. Het aanbod was bijna te mooi om waar te zijn. "Later zag ik dat de gelden binnen werden gehaald via Apura Networks en dat was nieuw voor mij, want ik wist nog niet dat er ook zo aan crowdfunding gedaan kan worden." "Kosteloos voor de jongeren, maar wel ondersteund door donoren uit verschillende gebieden", zegt Taus. Om het programma te kunnen bekostigen, heeft de organisatie zich opgegeven bij de crowdfundingwebsite Apura Networks. Op deze manier raken meerdere mensen betrokken bij het programma doordat zij hiermee wel helpen aan het verwezenlijken van de passie van verschillende jongeren. "Ook willen we jongeren uit alle lagen en hoeken een kans bieden het programma te volgen." Ook de VSB richt zich steeds meer op het stimuleren van jong ondernemer- en leiderschap. Eerder dit jaar organiseerde zij de eerste Best Young Entrepreneurscompetitie en riep de VSB Young Management in het leven. Met het laatste wordt geprobeerd een platform voor jonge ondernemers en professionals te creëren waar zij terecht kunnen voor informatie en netwerken.

Volgens Mac Andrew hebben jongeren meer stimulans nodig om innovatiever te worden en zodoende meer te ondernemen. "We merken wel dat steeds meer jongeren de keus maken voor zichzelf te beginnen en het ziet er goed uit", klinkt Mac Andrew enthousiast. Maar hij benadrukt dat er nog heel wat werk aan de winkel is vanuit de overheid. Mac Andrew noemt het aansporen van jongeren om formeel te opereren, ondersteunende diensten waar ondernemers terecht kunnen voor technische vragen over management en het in het leven roepen van organisaties en het ophoesten van middelen om jongeren op lange termijn te ondersteunen als voorstellen naar de overheid toe. Hij verduidelijkt dat ondernemen alleen beter wordt als de overheid hieraan meewerkt. Tijdens een werkbezoek dat de VSB aan Nicaragua bracht is geconstateerd dat tripartiet overleg alleen maar positieve gevolgen met zich meebrengt. "De regering daar neemt geen beslissingen zonder de ondernemers eerst geraadpleegd te hebben. Gezamenlijk wordt dan bepaald wat de prioriteiten zijn om het land tot ontwikkeling te brengen en problemen worden met elkaar uitgesproken zodat concrete oplossingen uitgevoerd kunnen worden." Hierdoor wordt een dusdanig klimaat gecreëerd waarbij ondernemers aan de slag willen gaan. "Het stimuleren van ondernemerschap betekent dat er banen worden gecreëerd en eventueel het ontwikkelen van omgevingen en dat is waar wij naartoe moeten."

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 9 september.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina