Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • THEO PARA: Waarom Adhin moet waarnemen

THEO PARA: Waarom Adhin moet waarnemen

08/10/2017 16:00

THEO PARA: Waarom Adhin moet waarnemen

 

CONTRAPUNT - Desi Bouterse is ‘tijdelijk’ geen president meer. De ‘huidige president’ - in de woorden van Bouterse - is voormalig vicepresident Ashwin Adhin. Over de werkelijke redenen van deze machtswisselingprimeur bestaat verwarring. Het Nationaal Informatie Instituut (NII), de paarse staatsmegafoon, richtte zijn pijlen van verwijt op de gebruikers van sociale media. Die zouden door speculaties over de gezondheid van de president, ‘paniek bij grote delen van het volk willen zaaien’.

Tekst: Theo Para - beeld: dWT archief

ECHTER, HET NII gaf zelf het startschot voor speculatie, doordat het koos voor het bericht van vluchtige houdbaarheid. Eerst ging de president voor een 'medische check-up' naar 'bevriend' Cuba. Vervolgens bleek hij geopereerd te zijn. Bij terugkomst werd de indruk gewekt dat het slechts om een kleine ingreep ging. De president was alive-and-kicking. En dan plots het neerleggen van alle bevoegdheden om 'redenen van persoonlijke aard'. Daarna de mededeling dat het 'medisch team' geadviseerd zou hebben dat de president rust moet nemen om te herstellen van de operatie. Vervolgens werd een geromantiseerde propagandafilm gemaakt in Bouterses gudu man dyari aan de rivier, waar gezegd werd dat 'niets ernstigs' aan de hand is.

De president gaf een lang interview, terwijl hij monter liep en een fit sprongetje demonstreerde. Hij vertelde dat hij een veertig minuten durend overleg had gehad met de 'huidige president' over de gespannen situatie in het onderwijsveld. Wat moeten we van deze schimmige berichtgeving geloven? Van het 'medisch team' is noch de samenstelling, noch een zelfstandig uitgegeven mededeling bekend. We moeten het doen met het woord van de man van 'op de vlucht neergeschoten'. De vraag die opdoemt, is waarom een president met wie 'niets ernstigs' aan de hand is, lopend en springend lange interviews kan geven en uitgebreid overleg kan voeren over crisissituaties, zichzelf volledig arbeidsongeschikt acht voor zijn functie als president? Waarom hij al zijn bevoegdheden, en daarmee zijn verantwoordelijkheden, neerlegt?

Presidentieel absenteïsme

PRESIDENT BOUTERSE BERIEP zich bij het overdragen van zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden op artikel 98 van de Grondwet. Dat zegt dat het ambt van de president wordt waargenomen door de vicepresident: a. indien de president buiten staat is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen; b. indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd; c. zolang de president ontbreekt of afwezig is; d. indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de president wordt ingesteld.

De vraag is waarom in dit geval waarbij er 'niets ernstigs' aan de hand is, niet gewoon van optie c gebruikt is gemaakt. Er vindt geen machtswisseling plaats, en indien de president vanwege gezondheidsredenen of anderszins geen acte de présence kan of wil geven, dan treedt de vicepresident op. Dat is immers wat al jaren gebeurt bij deze frequent verzuimende president. Zo was president Bouterse geprogrammeerd als hoofdspreker bij de onthulling van een standbeeld dat Janey Tetary moet voorstellen. Niet hij maar de vicepresident sprak, zonder nadere verklaring voor het presidentieel absenteïsme. Waarom nu dan deze drastische stap van willekeurige machtswisseling, die volgens een bekende staatsrechtgeleerde op gespannen voet staat met de democratie.

A no mi-constructie

Het NII houdt ons in onwetendheid, wij weten niet wat er gezondheidkundig met Bouterse aan de hand is

HET AANWENDEN VAN ziekte om maatschappelijke en/of financiële voordelen te halen wordt ziektewinst genoemd. Zo zou bijvoorbeeld ziekte kunnen worden aangewend om salaris te verwerven, zonder te werken. Het inschatten of er in een concreet geval sprake is van ziektewinst, is een professionele aangelegenheid, waarbij omstandige informatie noodzakelijk is. Het NII houdt ons in onwetendheid, wij weten niet wat er gezondheidkundig met Bouterse aan de hand is, behalve dat het 'niets ernstigs' is. Wat we wel kunnen inschatten, zijn enkele cruciale politieke voordelen van het publicitaire circus rond de gezondheid van Bouterse en het neerleggen van alle presidentiële bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Zo spraken wij rond de jaarrede niet over het feit dat voor het eerst in de geschiedenis tegen een president door een auditeur-militair twintig jaar gevangenisstraf is geëist vanwege moord. Nee, we praten over de gezondheid van Desi Bouterse. Verder is in het licht van de antirechtstatelijke campagne tegen het 8 Decemberstrafproces, de willekeurige machtswisseling als een a no mi-constructie te begrijpen. Het roept herinneringen op aan de manoeuvre bij het doordrukken van de Amnestiewet van 2012. Bouterse zorgde ervoor in Guyana en West-Suriname te vertoeven, opdat vicepresident Robert Ameerali de wet moest tekenen. Zo trachtte de 8 december-hoofdverdachte te maskeren, dat er sprake was van belangenverstrengeling; van een zelfamnestiewet.

Pajongwaaier

BOUTERSE IS DE man van informele macht, Adhin mag dan formeel waarnemend president zijn, het is publiek geheim dat zijn rol die van pajongwaaier is. Als hij zijn ongeloofwaardige dekolonisatietirades houdt, dan tekent dat niet zijn strijdbaarheid, maar zijn serviliteit. Hij schopt tegen het Nederland dat het agrément van zijn Suriname-ambassadeur weer ingetrokken zag door Bouterse, zonder opgaaf van reden, op de dag van de strafeis. Nederland eiste evenals de mensenrechtencommissies van de OAS en VN, berechting van de schuldigen van de moord op vijftien voorvechters van de democratie in Suriname. Als straks, met welke nieuwe quasi-wettelijke ingreep dan ook, weer een poging wordt ondernomen het 8 Decemberstrafproces definitief stop te zetten, dan wast de hoofdverdachte zijn handen in onschuld. De pajongwaaier mag het vuile werk opknappen. 

Dit artikel is verschenen in onze bijlage van 7 oktober

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina