Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: School en ouders, samen opvoeden

SKORO TORI: School en ouders, samen opvoeden

12/03/2018 20:20

SKORO TORI: School en ouders, samen opvoeden

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Tekst: Winston de Randamie - beeld: Edward Wong Loi Sing

DE RELATIE TUSSEN ouders en leerkrachten is met het overlijden van Lucille Wills, leerkracht van de St. Aloysius basisschool, nog meer onder druk komen te staan. Joan Pengel is docent aan het Christelijk Pedagogisch Instituut(CPI) en is al 28 jaar actief in het onderwijs. Zij vindt dat de communicatie tussen school en ouders een belangrijke factor is voor een gezonde ondersteuning bij het onderwijzen van een kind. Jammer genoeg is dat op heel wat scholen nog niet het geval. Pengel heeft op verschillende niveaus les gegeven. "Ik vind dat de school moet volstaan met het onderhouden van een goed contact met ouders. In het geval van een ondersteuningsrelatie komen oneigenlijke verantwoordelijkheden op de schouders van de leerkracht terecht die helemaal niet tot de kern van het beroep van een onderwijsgevende behoren". Ze vermoedt dat, in het tragische geval van enkele weken terug, waarbij de leerkracht op school in elkaar zakte en kwam te overlijden, er tussen de moeder en de leerkracht een bepaalde geschiedenis een grote rol gespeeld heeft.

Sommige leerkrachten zijn van mening dat de moeder teveel van de leerkracht eiste en dat Wills zich te zwaar heeft opgewonden, met het noodlottige gevolg. Leerkrachten die aangesloten zijn bij de onderwijsbonden ALS en BvL, wilden met hun protest voor de St. Aloysiusschool aangeven dat dit geval eentje teveel geweest is. Te vaak komen leerkrachten en ouders tegenover elkaar te staan, terwijl ze beide aan dezelfde kant in het belang van het kind behoren te werken. Voor juffrouw Pengel is het geval vreselijk en zeer triest omdat ze enkele minuten voor het gebeuren nog in dezelfde klas aanwezig was als de docent. Ze moest enkele CPI-studenten begeleiden tijdens het lesgeven. "Ik besprak de les nog met haar en gaf aan dat ik eerder weg moest in verband met een afspraak bij de tandarts. Ik stond op een taxi te wachten toen ik een docent luid hoorde roepen. Enkele uren daarna werd ik door een student gebeld met de mededeling dat juffrouw er niet meer was. Vooral voor de leerlingen is dit een trauma. Zoiets vergeet je voor de rest van je leven niet meer", zegt de zeer terneergeslagen docent. "Natuurlijk zijn er ook leuke ouders, maar sommige kunnen het je aardig moeilijk maken", zegt juffrouw Sharita Balak. Ze is onderdirecteur op een voj-school in Paramaribo.

Omgang met ouders

HET KAN VOORKOMEN dat ik een moeder heb die elke dag op school komt en een gesprek met mij eist over haar kind, en vaak ook nog in de ochtend wanneer het druk is, en over iets wat de vorige dag gebeurd zou zijn. Vaak zijn er ook ouders die hun privéleven met mij willen delen, en ook alles van mij willen weten. Er zijn ook ouders die je willen uittesten en manipuleren. In het geval van 'moeilijk kinderen', is het omdat het meestal niet soepel loopt met de ouders. Want je merkt dat dan ook aan het gedrag van de kinderen. Ze houden zich bijvoorbeeld niet aan regels, want de ouders doen dat vaak ook niet. Anders is het wanneer 'moeilijke kinderen' in een klas zitten, maar omdat de ouders meedenken en meehelpen, ervaart de leerkracht de verlichting ook meteen. Ouders kunnen ook zelf helpen om de communicatie met de school te verbeteren. Ze kunnen de school regelmatig bezoeken en vragen of er nagedacht wordt over hoe de school met ouders wil omgaan. Een goede relatie met de school is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoeken blijkt dat de houding van de ouders tegenover de school grote invloed heeft op de leerprestaties van het kind. Als ouders niet tevreden zijn over de school, is het moeilijk om dat niet aan het kind te laten merken. Kinderen voelen het gewoon aan.

Ouder-leerkracht-relatie

ZOWEL OUDERS ALS leerkrachten beschuldigen elkaar weleens over en weer over de problemen met het kind. Dit maakt de relatie tussen hen niet makkelijk. Het oplossen van de problemen met het kind worden dan aan de ouder of leerkracht overgelaten. Een goed voorbeeld is als een kind iets heeft misdaan in de klas, de leerkracht verwacht soms dat de ouder dit oplost. Andersom houden ouders ook de leerkracht verantwoordelijk voor bijvoorbeeld slechte cijfers, wangedrag of het kapotmaken van waardevolle spullen van de school, en dus moet de leerkracht er zelf voor opdraaien.

Een ander probleem binnen de ouder-leerkracht-relatie is het oordelen over elkaar. Zowel de ouder als de leerkracht oordeelt weleens over de ander in het bijzijn van het kind. Daarom is het belangrijk dat ouders en leerkrachten elkaar zien als partners in het opvoeden en onderwijzen van kinderen. De leerkracht kan ondersteuning in de opvoeding van de ouder geven, terwijl de ouder ondersteuning kan geven bij het onderwijzen door de leerkracht. Dit kan alleen als partijen in overleg duidelijke verwachtingen en grenzen overeenkomen. Zo mag van de ouder verwacht worden dat hij/zij het kind ondersteunt bij het maken van huiswerk.

Maar het kan niet zo zijn dat het overdragen van leerstof aan de ouder wordt overgelaten. Andersom dient de leerkracht ervoor te zorgen dat het kind zich op school aan de regels houdt en als dat niet gebeurt moet het kind passend gestraft worden. Leerkrachten houden zich dagelijks bezig met wat het beste is voor alle kinderen aan wie ze lesgeven. Ouders houden zich voornamelijk bezig met wat het beste voor hun kind is. Misschien moeten we ons afvragen of we ons via het kind wel een goed oordeel over de ander kunnen vormen.◊

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 10 maart

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina