Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?

Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?

12/06/2018 18:00 - Theo Para

Theo Para: Wie zwijgt over corruptie?

 

CONTRAPUNT - Ballast Nedam, een multinationaal Nederlands bouwbedrijf, heeft 34 miljoen Nederlandse gulden aan steekpenningen betaald aan Dilip Sardjoe, voor het verkrijgen van de order voor de bouw van twee bruggen in Suriname, waaronder de zogeheten Bosjebrug over de Surinamerivier. Het NRC Handelsblad (22-05-2018) heeft deze onthulling gedaan op basis van de informatie die vrijkwam in een rechtszaak tegen een voormalige financiële topman van Ballast Nedam.

Tekst: Theo Para

VOLGENS HET DAGBLAD zou Sardjoe ook de toenmalige president Jules Wijdenbosch en diens adviseur van Staat, Desi Bouterse, in de steekpenningen hebben laten delen. Ballast Nedam wist voor zijn omkopingspraktijken in Suriname en ook onder meer in Saudie Arabië, aan strafrechtelijke vervolging te ontkomen door voor miljoenen euro's een schikking met het Openbaar Ministerie te treffen. Tot nu toe hebben slechts een tweetal kleine partijtjes aangedrongen op Surinaams onderzoek naar dit megacorruptieschandaal. Zij wezen in hun motivering erop dat Ballast Nedam de 34 miljoen voor Sardjoe cum suis ook heeft verwerkt in zijn factuur. En dat de Surinaamse bevolking uiteindelijk dus de onnodige rekening heeft betaald.

De bruggen hebben daardoor veel meer gekost dan nodig. Sardjoe is een van de meest invloedrijke zakenlieden in Suriname, voormalig VHP-penningmeester en nu één van de topleiders van de NDP. Hij leidt de onderhandelingscommissie die namens Suriname met Alcoa praat over de condities van het vertrek van Suralco uit Suriname. De omvang van de smeergelden, de politieke propaganda met de brugprojecten en de positie van de betrokkenen zouden onder normale rechtsstatelijke omstandigheden aanleiding tot nationale verontwaardiging en een politieke stormloop zijn. Maar wat nu opvalt, is een onbegrijpelijkepolitieke en justitiële reactietraagheid en/of stilzwijgen.

Een 'Surinaams gerecht' Van een lezer van mijn columns ontving ik het humorvolle commentaar op de bruggencorruptie,'dat tyuku een Surinaams gerecht is dat onder de tafel wordt verdeeld en gegeten'. Het is in veel landen gebruik, vooral die met corrupte leiders aan de macht,dat (grote) zakenlieden en/of bedrijven die belangen hebben bij de overheid, de verkiezingskas van uiteenlopende partijen spekken. Door op meerdere paarden te wedden, worden de actuele en toekomstige zakelijke belangen veiliggesteld, ongeacht de kleur van de regering. Het is publiek geheim dat vanwege de slappe electorale integriteitswetgeving en de endemische bestuurlijke corruptie in Suriname, de verstrengeling van georganiseerde criminaliteit, kapitaalsbelangen en een (te) groot deel van de politiek, wijdverbreid is. Achter het decor van het politieke toneel gaat een werkelijkheid van intriges, vriendjespolitiek en handjeklapschuil die het daglicht niet kan verdragen.

De onderzoeksjournalistiek is zwak ontwikkeld of afwezig, een cultuur van aanhoudende en systematische onthullingen en ontmaskering ontbreekt. Veel media zijn ook zakelijk kwetsbaar, soms bang om overheidsadvertenties te verliezen, soms terecht bevreesd, immers de zittende president-van-de-zelf-amnestiewet is als militair dictator verantwoordelijk geweest voor de moord op vier journalisten en het in brand schieten van vier mediagebouwen. In veel media verschijnt het openbare leven veel braver dan het in werkelijkheid is. Het is bijvoorbeeld in verschillende gevallen zo 'genormaliseerd' dat drugsveroordeelden politieke partijen leiden, dat ook onafhankelijke media dat niet meer vermelden. Het argument dat het al bekend is, lijkt niet valide, omdat er telkens weer nieuwe kijkers en lezers zijn. Bovendien is er een andere reden waarom dit verzwijgen van het criminele CV van politieke leiders schadelijk is: een journalist verzaakt door dat te doen zijn controlerende rol. Hij draagt door het niet systematisch het publiek de onvervalste werkelijkheid, hoe pijnlijk ook, bij herhaling voor te houden (onbedoeld) bij aan het salon fähig maken van zulke politici en aan het verzwakken van het normatieve, publieke bewustzijn. Zonder normvervaging wordt geen drugsveroordeelde en moordenaar tot president gekozen!

Een ernstig misdrijf

De geest van de Anticorruptiewet lijkt een papieren tijger terwijl we met een zeer ernstig corruptiemisdrijf te maken hebben

KENNELIJK STAAT TIJDENS de Nederlandse rechtsgang de mega tyuku van Ballast Nedam voor Dilip Sardjoe boven elke twijfel verheven. De lethargie van de president, de regering, De Nationale Assemblee en het Openbaar Ministerie in het aangezicht van dit dramatisch, maar overtuigend corruptie gegeven is verbijsterend! Ook de geest van de Anticorruptiewet lijkt een papieren tijger. Terwijl we met een zeer ernstig corruptiemisdrijf te maken hebben. Een grootscheepse diefstal van publieke middelen van het Surinaamse volk. Miljoenen die aan onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding konden worden besteed, zouden zijn verdwenen in de zakken van corrupte politici en schurkachtige zakenlieden.

De mega tyuku-bruggenaffaire zou ook als bewijs van landverraad kunnen worden gezien.De entourage van de regering zou immers met een buitenlandse multinational hebben gecollaboreerd om met neokoloniale winstmakerij,zelfverrijking en verkiezingswinst als doel, Suriname peperdure infrastructurele projecten aan te smeren, die vanwege de enorme schuldenlast jarenlang extra sociaal lijden hebben veroorzaakt. Het wordt door betrokkenen natuurlijk ontkend, maar Ballast Nedam zou niet miljoenen euro's voor een schikking betalen als er geen strafrechtelijke vervolging vanwege de steekpenningen zou dreigen. Bij zo een reusachtig omkoopschandaal, qua toetsbare feiten op een mediadienblad aangereikt, is het publieke zwijgen van bestuur, volksvertegenwoordiging en Openbaar Ministerie onhoudbaar. Hoe langer het duurt, hoe verdachter het wordt.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina