Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • THEO PARA: Teloorgang bauxietindustrie en integriteitscrisis

THEO PARA: Teloorgang bauxietindustrie en integriteitscrisis

06/08/2018 16:00

THEO PARA: Teloorgang bauxietindustrie en integriteitscrisis

 

CONTRAPUNT - Vicepresident AshwinAdhin heeft in De Nationale Assemblee getracht de aandacht af te leiden van het historische feit dat onder de regering-Bouterse de bauxietindustrie in Suriname ten grave wordt gedragen.

Tekst: Theo Para

DE ENORME ECONOMISCHE en sociale schade van die industriële ondergang, in termen van verlies aan nationaal inkomen, koopkracht en verlies aan werkgelegenheid, overschaduwt ruim de door Adhin preelectoraal geëtaleerde beloftes over meerinkomsten door de omstredenbegrafenisdeal met Alcoa. De vicepresident die de president-van-hetabsenteïsme in De Nationale Assemblee (DNA) moest ver- vangen, richtte zijn pijlen op de regering-Venetiaan. Die regering zou in 2008 hebben geweigerd concessies te verlenen aan BHP Billiton om te mijnen in het Bakhuys- gebied, waardoor die multinational uit Suriname zou zijn vertrokken. Vanuit de rechtsstatelijke gedachte van bestuurlijke continuïteit is het ongebruikelijk dat een regering de aanval op een vorige regering opent, gezien de continuïteit van politieke verantwoordelijkheid. Dat toch doen verraadt meer dan de esprit van integer openbaar bestuur, die van vulgaire partijpolitiek in bestuurlijk gewaad. Maar Adhin had pech!

In DNA diende Gregory Rusland, fractievoorzitter van de NPS, de toenmalige minister van Natuurlijke Hulpbronnen tijdens de regering-Venetiaan, hem met kennis van zaken van repliek. Rusland vertelde dat er geen sprake was van weigering om concessies te verstrekken, maar het in onderhandelingen met de multinational bedingen van redelijke voorwaarden voor de republiek Suriname. Niet Suriname, maar BHP Billiton liep weg van de onderhandelingstafel omdat zij een zero-sum deal ten koste van Suriname wilde realiseren. Dat de vicepresident van Bouterse, tegen de feiten in (een bestuurlijke doodzonde in het parlement), in zijn zucht de politieke tegenstander in een kwaad daglicht te stellen, de kant van het buitenlands grootkapitaal koos, spreekt boekdelen over het antinationale karakter van deze regering.

Achterkamerpolitiek

DE ONDERHANDELINGEN MET Alcoa hebben onder een voor Suriname beroerd gesternte plaatsgevonden. Het land is verstrikt in een ernstige bestuurlijke integriteitscrisis. Een regering zonder moreel gezag, dat internationaal slechts bij autoritaire en/of corrupte regeringen op bezoek kan, is de slechtst denkbare omstandigheid voor het verdedigen en behartigen van de nationale belangen. De president heeft een drugsveroordeling op zak. Boven zijn hoofd hangt een gevangenisstraf van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor meervoudige moord. De onschuldige en ongewapende slachtoffers van de antinationale en antidemocratische slachting van 8 december 1982, waren voormannen van de Surinaamse democratie, advocaten, journalisten, vakbondsleiders, wetenschappers, ondernemers en militairen. Tot nu toe belastert de presidenthoofdverdachte via zijn ideologisch verwante advocaat Irvin Kanhai, die hij een flinke concessie schonk, de slachtoffers met de valse beschuldiging dat zij een 'staatsgreep' zouden willen plegen.

Beschadigd

HIJ TAST DAARMEE niet alleen de eer en goede naam van de slachtoffers aan, hij beschadigt ook moreel en sociaal hun nabestaanden. Want het is zwaar intimiderend dat de president zonder enig bewijs critici belastert, critici die bovendien onder de vlag van die laster, zonder vorm van proces werden dood- geschoten. Van een nabestaande hoorde ik dat die toestand van intimidatie en angst veel klanten bij hem weghield, mensen durfden het contact met hem uit angst niet aan. Hij leed daardoor al die jaren enorme financiële schade. Wat was er te verwachten van de president van 'op de vlucht neergeschoten' inzake de onderhandelingen met de multinational Alcoa? Slechts naïevelingen verwachten van zo iemand bestuurlijke transparantie, rekenschap en bevorderen van nationaal draagvlak.Waardig presidentschap is een illusie zonder een integere president.

Wie verantwoordelijk is voor het uit machtswellust, onder de vlag van de leugen, martelen en vermoorden van landgenoten, staat ver van nationale en algemene belangen: eigen belang is dan troef. Niet integriteit en professionaliteit, maar omkoopbaarheid en ritselvermogen, worden de selectiecriteria van zo'n president. Wat in een fatsoenlijke bestuurscultuur een groot schandaal zou zijn werd in de moreel mislukte Staat, een niet of fluisterend betwiste gebeurtenis: als leidervan de 'presidentiële' onderhandelingscommissie benoemde de president-met-strafblad een partijgenoot-groot- kapitalistmet- strafblad! Dat deze president en zijn hoofdonderhandelaar de DNA-afwijzing van de Memorandum of Understanding met Alcoa, aan hun laars lapten en openlijk kozen voor achterkamertjespolitiek - confidentiality volgens de president - staat haaks op de constitutie.

Briefwisseling

DE BEHOEFTE VAN de regering-Bouterse, geuit via de vice-president, om de neergang en teloorgang van de bauxietindustrie in de schoenen van de regering-Venetiaan te schuiven, roept - met dank aan de ironie - de vraag op wat het aandeel is van de integriteitscrisis en het ondeugdelijkebestuur onder president Bouterse in relatie tot de teloorgang van de bauxietindustrie. De partijdige paarse DNA-voorzitter was snel de Suralco 'wanprestatie' te verwijten. Waarom in de case van 2008 de bauxietmultinational (BHP Billiton) niet de paarse wind van voren kreeg, maar de regering van de republiek, en nu de zondebok formule 180 graden wordt gekeerd, laat zich raden. Hoe heeft Bouterse I getracht de teloorgang van de bauxietindustrie te voorkomen? Een betrouwbare bron, dichtbij het vuur, vertrouwde mij toe dat er sprake is geweest van contraproductief en nalatig beleid van Bouterse I in relatie tot afspraken met de Alcoa om de bauxietindustrie in Suriname te redden.

De regering zou zelfs niet op brieven hebben geantwoord. Door dit bestuurlijke gedrag zou de juridische positie van de staat Suriname in relatie tot Alcoa zijn verzwakt, wat mede de dominantie van Alcoa in vormgeving en uitkomst van de onderhandelingen heeft bevorderd. Om De Nationale Assemblee en het Surinaamse volkdaadwerkelijk te informeren over de teloorgang van de bauxietindustrie onder president Bouterse, zou naast andere informatie, de volledige briefwisseling tussen Alcoa/Suralco en de regeringen- Bouterse I en II, met de volksvertegenwoordiging moeten worden gedeeld. Zeker met het oog op geïnformeerd kunnen stemmen straks, mag het debat zich niet beperken tot de begrafenisdeal van de bauxietindustrie. Het moet zich ook richten op de bestuurlijke verantwoordelijkheidinzake de teloorgang van de bauxietindustrie in Suriname. Aandacht voor het teboven komen van de bestuurlijke integriteitscrisis is daarbij onmisbaar.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen