Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Ouderbijdrage mag niet leiden tot uitsluiting

SKORO TORI: Ouderbijdrage mag niet leiden tot uitsluiting

07/08/2018 16:00

SKORO TORI: Ouderbijdrage mag niet uitsluitend werken

 

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

Illustratie / Edward Wong Loi Sing  

HET NIEUWE SCHOOLJAAR is het weer raak. Ouders van schoolgaande kinderen zullen, als de voortekenen niet bedriegen, geconfronteerd worden met de herinvoering van de veelbesproken 'ouderbijdrage'. Vooral ouders met kinderen op bijzondere scholen kunnen hiernaar uitkijken. De besturen van deze scholen, verenigd in Stichting Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (Fibos) hebben recentelijk in een persbericht aangekondigd dat ze het komende schooljaar de ouderbijdrage zullen herinvoeren. Zij vinden dat de overheid de subsidie vaak laat of onvolledig uitbetaalt. Het geld wordt aan de ouders terugbetaald indien de overheid besluit tot volledige uitbetaling van de subsidiegelden over te gaan.

Met de herinvoering van de ouderbijdrage zal er extra druk op de schouders van ouders gelegd worden, vindt assembleelid Naomi Samidin. Ze is lid van de vaste parlementaire commissie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Samidin vraagt zich af wat de bijzondere scholen met de subsidiegelden doen, temeer omdat de overheid voor leermiddelen zorgt en de salarissen van de leerkrachten uitbetaalt. Voor leerlingen van de basisschool moet er SRD 250 neergeteld worden en voor een leerling van de mulo of het lbo SRD 275 tot SRD 300.

Tanja Rodriguez heeft nu al problemen met het vinden van een plekje voor haar vijfjarige dochter. Het meisje komt van de Kangoeroeschool en moet nu naar de basisschool. De bedoeling van Tanja was om haar dochterje ook op de particuliere school van haar oudere zoon te plaatsen. Dit kan echter niet, omdat ze achtergeraakt is met het betalen van het schoolgeld voor haar zoon.

Nu vindt de school dat de dochter niet ingeschreven kan worden omdat de achterstand in de ouderbijdrage eerst weggewerkt moet worden. Verder vindt de school dat er een groot risico aanwezig is, dat er wederom een achterstand in het betalen van de ouderbijdrage zal optreden. Partijen moeten zo spoedig mogelijk om de tafel gaan zitten, zodat dit vraagstuk voor het begin van het nieuwe schooljaar opgelost kan worden. Het bovenstaande is slechts een van de complicaties die op kan treden bij het invoeren van schoolgeld op de Fibos-scholen.

Bekostigen van schooluitgaven

DE PROBLEMATIEK RONDOM het kosteloze basisonderwijs staat al een hele tijd in de publieke belangstelling. Met de herinvoering van de ouderbijdrage wordt aan de ouders van schoolgaande kinderen gevraagd bij te dragen in de kosten die een school maakt. De ouders werden per brief geïnformeerd over de noodzaak om de ouderbijdrage weer in te voeren. Fibos heeft in november 2017 een consultant aangetrokken om de kosten per kind per jaar te berekenen. Uit deze berekening is gebleken dat de kosten per leerling per jaar SRD 406 bedragen. Dit bedrag is exclusief schoolboeken.

Met de ouderbijdrage worden volgens Fibos de kosten gedeeltelijk gedekt om zo de scholen draaiende te houden. In andere landen wordt daar op een andere manier mee omgegaan. In België bijvoorbeeld mogen scholen ouders geen bijdragen vragen die gekoppeld zijn aan het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen van het kind. Het gaat hier bijvoorbeeld om schoolboeken en schriften. De school dient dit materiaal ter beschikking te stellen, zonder de kosten op de ouders te verhalen.

In Ierland worden er zware sancties tegen scholen gehanteerd, indien een school een financiële bijdrage bij de inschrijving van een kind verplicht stelt. "Deze bepaling maakt deel uit van een breder plan om inschrijvingen eerlijker en transparanter te maken", zegt de Ierse minister van Onderwijs, Richard Bruton. Hij zegt ook dat het vragen van een financiële bijdrage aan ouders alleen kan als de inschrijving van een kind op een school niet daarvan afhangt.

Door het No-Fee Scholenbeleid in Zuid-Afrika is de ouderbijdrage door 40 procent van de armste scholen in het land afgeschaft. Scholen die geen ouderbijdrage vragen, krijgen een bepaald bedrag uit de nationale begroting per leerling terug. In de praktijk blijkt echter dat het basisonderwijs niet kosteloos is. Vast staat dat het naar school gaan van kinderen voor de ouders heel wat extra kosten met zich meebrengt. De overheid heeft een belangrijke rol te vervullen in het aanmoedigen van scholen om voorzichtig om te springen met de bijdragen die ze aan ouders vragen.

Zo kan de overheid scholen ondersteunen in het ontwikkelen van een bijdragenbeleid door bijvoorbeed modellen aan te dragen over hoe een bijdrageregeling er in de praktijk zou kunnen uitzien. Een manier kan zijn dat scholen kansarme gezinnen tegemoet komen. Het is aan te bevelen dat scholen de nodige inspanningen plegen om de bijdragen onder controle te houden en een zo volledig mogelijk beeld van de kosten van de school te schetsen. Wel is het zo dat in Suriname in vergelijk met de rest van het Caribisch Gebied en de regio het kleuteronderwijs kosteloos is, op dat van de particuliere scholen na.

Transparantie

HET IS VAN groot belang dat schoolbesturen transparant zijn in hun communicatie over ouderbijdrage en andere kosten die het onderwijs voor ouders met zich meebrengt. Het Minowc vindt het belangrijk dat de communicatie over de ouderbijdrage transparant is. Voor ouders werkt het veel beter wanneer scholen altijd duidelijk zijn over het karakter van de ouderbijdrage en over de besteding daarvan. Ouders in het binnenland vrezen bovendien dat een hoge ouderbijdrage een belemmering kan vormen om hun kind in te schrijven en dat dit een effect kan hebben op de segregatie in het onderwijs.

Naast het verplichte lesprogramma worden er regelmatig vanuit het oogpunt van groepsvorming en een brede ontwikkeling van kinderen, lessen buiten het schoolgebouw verzorgd op het gebied van levensbeschouwing en gaan de klassen jaarlijks samen op schoolreis. Deze activiteiten maken geen deel uit van het verplichte lesprogramma. En er zijn natuurlijk kosten verbonden aan zo een schoolreisje. Scholen kunnen ouders in deze gevallen een bijdrage vragen voor extra activiteiten naast het gewone lesprogramma. Maar een vrijwillige bijdrage moet vrijwillig blijven.◊ 

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 30 juli

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina