Registreren | Inloggen       Colofon
  • Home
  • SKORO TORI: Weer een schooljaar

SKORO TORI: Weer een schooljaar

18/10/2018 18:00

De school is al begonnen en vele onderwijsverantwoordelijken verwachtten in de jaarrede van de president te horen welke vernieuwingen doorgevoerd zouden worden in het onderwijs.

De school is al begonnen en vele onderwijsverantwoordelijken verwachtten in de jaarrede van de president te horen welke vernieuwingen doorgevoerd zouden worden in het onderwijs. Foto: Irvin Ngariman  

RUBRIEK - In deze rubriek gaat onderwijsspecialist Winston de Randamie in op actuele zaken aangaande het Surinaams onderwijs en het schoolgaande kind. Daarbij levert hij niet alleen kritiek maar draagt ook oplossingen aan.

EVEN LEEK HET alsof dit nieuwe schooljaar een slechte start zou doormaken. Gelukkig heeft de ratio in dit geval geprevaleerd. In het onderwijsveld heeft men belangstellend uitgekeken naar hoe de regering eventuele vernieuwingen in het onderwijsbeleid dacht uit te gaan voeren. Patricia Etnel, lid van de vaste commissie onderwijs bij DNA, is niet bepaald onder de indruk van hetgeen president Desi Bouterse ten aanzien van het onderwijs naar voren gebracht heeft. Ze vindt dat de kwaliteit van het onderwijs absoluut niet belicht is. Het enige positieve is volgens Etnel dat leerkrachten nu op de universiteit verder kunnen gaan studeren. Voor de regering-Bouterse was dit de negende jaarrede. Wat vele ouders wilden horen is, wat de onderwijsverantwoordelijken dit schooljaar anders gaan doen in vergelijking met voorgaande jaren. Maar dit is tijdens de jaarrede van de president niet duidelijk genoeg tot uiting gekomen. Het schoolbestuur van de EBGS heeft enigzins een stap in de goede richting gezet door dit schooljaar een ander lesprogramma te introduceren om het resultaat van hun scholen positief te beïnvloeden.

Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap en Cultuur vindt dat kinderen zoveel mogelijk moeten doorstromen. "Wij moeten niet blijven vasthouden aan toetsen en eisen van veertig jaar geleden. Waarom moet een leerling afgewezen worden als het een 4.99 en niet die 5 behaald heeft", zegt de bewindsvrouw. Maar zeker niet minder groot is de bezorgdheid over de rechtvaardigheid van het toetsen in ons onderwijs als kinderen uit arme gezinnen niet dezelfde uitgangssituatie hebben als kinderen uit rijke gezinnen. Volgens een onderzoek berooft het gebrek aan geld en voedsel een deel van het denkvermogen van kinderen uit arme gezinnen. Volgens Dr Marie Levens is het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur druk bezig met een nieuw programma om het leren bij kinderen te volgen en daar verbetering in te brengen. Ze geeft aan dat met de komst van de nieuwe onderwijswet het mogelijk zal zijn dat kinderen niet meer zullen blijven zitten maar makkelijker zullen doorstromen. Belangrijk is volgens Levens dat de 'one size fits all'-gedachte in het onderwijs eindelijk tot het verleden zal gaan behoren. In het resort Flora wil Iwan Haverkamp met het 'Onderwijs Platform Flora' een doorstart maken. In het platform hebben in het verleden ongeveer 22 scholen uit het resort Flora geparticipeerd. Haverkamp wil ouders en leerkrachten bundelen en samen laten werken om het nieuwe schooljaar tot een succes te maken.

Doorstroming

KINDEREN DOORLOPEN IN Suriname een periode van ongeveer acht jaar de basisschool. Het kan weleens voorkomen dat een kind gedurende zijn schoolloopbaan een jaar of twee vertraging oploopt. Er kunnen op gegeven moment op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied zwaarwegende redenen zijn om een kind de klas te laten overdoen. De klas overdoen moet niet puur een herhaling van leerstof zijn, maar het moet meer een voortgang zijn op wat het kind al weet. Zittenblijven moet dus gezien worden als een strategie voor het wegwerken van leer- en/of ontwikkelingsachterstanden. Soms komt het ook voor dat een kind versneld leert. Jammer genoeg bestaat er binnen het bassisonderwijs nog geen voorziening voor kinderen die versneld leren. Met versneld leren wordt bedoeld het op de een of andere manier verkorten van de basisschoolperiode. Een andere benaming hiervoor is vervroegde doorstroming. Bij een kind van wie het vermoeden bestaat dat het hoogbegaafd is of een ontwikkelingsvoorsprong heeft en deze didactische voorsprong bijna een jaar bedraagt, is het verstandig zo een kind een klas over te laten slaan.

VERGELEKEN MET ANDERE landen heeft Nederland in leerjaar 3 een hoog percentage leerlingen die vertraging oplopen. Deze vertraging is een verschijnsel dat veel landen niet kennen. In andere landen hebben kinderen bijvoorbeeld gedurende de leerplichtleeftijd het recht automatisch door te stromen of ze mogen in de eerste leerjaren niet blijven zitten. Leerlingen die versneld leren kunnen makkelijk een leerjaar overslaan. Dit kan zowel in het kleuteronderwijs als later in het basisonderwijs. Er zijn vier onderzoeken die wijzen op positieve cognitieve effecten van het versneld leren. De meest betrouwbare conclusie voor de gevolgen op lange termijn komt uit een studie waarin drie groepen leerlingen veertig jaar lang gevolgd zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen die voor of op hun dertiende levensjaar een klas oversloegen, vaker en sneller grote prestaties behaalden dan vergelijkbare leerlingen die niet versnelden. Over de effecten van versneld leren op de sociaal- emotionele ontwikkeling is helaas niet veel onderzoek bekend. Uit de onderzoeken die wel verschenen zijn, blijkt dat in het algemeen versnellen zeker geen negatief effect heeft op de sociaalemotionele ontwikkeling van hoogbegaafde leerlingen, op korte, maar ook niet op lange termijn. De vraag over de effecten van zittenblijven of versnellen moet met enige voorzichtigheid beantwoord worden.

ER KAN EEN verschil optreden bij het maken van een vergelijking over leeftijd- of groepsgenoten. Ook de context van een school kan waarschijnlijk van invloed op de onderzoeksresultaten zijn. In een recent onderzoek over de doorstroom van kleuters wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat scholen met meerdere overgangsmomenten per jaar naar groep 3, of scholen met combinatiegroepen 2 en 3, of met meer ruimte voor differentiatie en maatwerk minder zittenblijvers hebben. Leerkrachten en ouders hebben allerlei ideeën over de voor- en nadelen van zittenblijven. Vaak spreken deze ideeën elkaar tegen. Zo zou zittenblijven leiden tot een hoger zelfvertrouwen van de leerling vanwege meer succeservaringen, of juist tot een lager zelfvertrouwen vanwege het voelen van falen. Feitelijk is dat de voor- en tegenargumenten contextafhankelijk zijn en niet op iedere leerling van toepassing zijn. ◊ 

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van 6 oktober.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina